Kaasavasse eelarvesse esitati seitse ideed

Kaasavasse eelarvesse esitatud ideed edendada kogukonda saabusid viiest valla piirkonnast.

Finantsjuht Tiina-Mae Kuusik tänas kõiki kaasavasse eelarvesse ideede esitajaid ja kinnitas, et kõik esitatud taotlused vaatab läbi selleks moodustatav ajutine komisjon.  Täpsustavalt lisas ta, et ideid muuta elu oma kogukonans paremaks saabus Käru, Laupa, Väätsa, Kabala ja Türi piirkondadest ning üks mõte, kuidas lahendada ülevallalist transporti.

Rahandusosakonnal kulub nädalapäevad, et koondada ideed ja esitada need vallavalitsuse moodustatud ajutisele komisjonile. Oktoobri alguses teeb komisjon otsuse, millised esitatud ideedest pääsevad rahvahääletuse vooru.

Rahvahääletus toimub 10.-21. oktoober ja seda nii elektrooniliselt valla kodulehel kui ka valla raamatukogudes kohapeal.

Hääletustulemused selgitab komisjon välja hiljemalt 3. novembril 2022 ja vallavalitsus avalikustab need Türi valla veebilehel ja ajalehes Türi Rahvaleht.

Vaata valla osalusega raha eest toetatud varasemaid projekte siit

 

Fotol kaasvast eelarvest alguse saanud Käru keskväljaku idee