« Tagasi

Tartu Vanemuise Kontserdimajas tunnustati 2021.a Eesti parimad sotsiaaltöötajaid

15. juunil tunnustati Tartu Vanemuise Kontserdimajas 2021.a Eesti parimad sotsiaaltöötajaid, kelle seas olid ka Türi valla eestkostespetsialist Ingrid Hiis ja Väätsa Eakate kodu juht Tiia Mettus.
 
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon kuulutas välja konkursi parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamiseks. 2021. aasta konkursile laekus 149 kandidaati 15 kategoorias.
 
Toimunud tunnustust saab järgi vaadata SIIT
 
 
Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile iga piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.
 
Sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkursi korraldas ESTA koostöös Sotsiaalministeeriumi, Eesti Võlanõustajate Liidu, Eesti Asenduskodu Töötajate Liidu, Eesti Tegevusjuhendajate Liidu, Eesti Erihoolekandeteenuste Pakkujate Liidu, Eesti Sotsiaalasutuste Juhtide Nõukoja (ESTA liige) ja Eesti Sotsiaaltöö Üliõpilaste Seltsiga.
 
Kui tavaliselt on konkursile esitatud inimesi tunnustatud rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval (16. märtsil), siis tänavu toimub pidulik üritus 15. juunil Tartu Vanemuise Kontserdimajas.
 
Tunnustusüritusel võtsid sõna sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo, töö- ja terviseminister Tanel Kiik ning Tartu abilinnapea Mihkel Lees. Toimus pidulik nominentide tunnustamine 15 kategoorias Ivo Linna ja Supernova meeleoluka programmi saatel.
 
Tunnustatute hulgas olid ka Türi valla sotsiaaltöötajad.
 
Aasta noor sotsiaalvaldkonna uustulnuk 2021 kategoorias oli nomineeritud ka Türi valla eestkostespetsialist Ingrid Hiis.
 
 
Ingrid Hiis on järjekindel, töökas, avatud pilgu ja suure südamega sotsiaalvaldkonna edendaja. Kõrghariduse omandamise ajal läbis Ingrid väga mitmekülgse praktikate valiku (erivajadustega laste lasteaias, politseijaoskonna ennetusteenistuses, hooldekeskuses, maavalitsuse sotsiaalosakonnas), mis on arendanud tema oskusi näha inimest läbi tema terve elukaare.
 
Seetõttu on edukalt kulgenud tema õppimisaegne töö nii projektipõhise tegevusjuhendajana seiklusringis riskilastele ja –noortele kui ka kooli lõpetamise järgselt SA Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse sotsiaaltöötajana, kus tema ülesanneteks olid klienditöö juhtumikorralduse põhimõttel, võrgustikutöö, nõustamine, rehabilitatsiooniteenuse koordineerimine, plaanide ja kavade koostamine. 
 
2018. aastal tuli Ingrid tagasi kodukanti, mis oli kohalikule kogukonnale suur rõõm.
 
Praegu töötab Ingrid Hiis vallavalitsuses eestkostespetsialistina, kuid samavõrd osaleb kogu valla sotsiaalvaldkonna meeskonna töös. Tal on alati häid ettepanekuid, ta oskab inimest ja tema peret näha läbi kogu elukaare, kogu vajaduste ja ka probleemide-lahenduste koosluses, ta on asjalik nõuandja, ei pelga vanemate kolleegide autoriteeti, eriti väärtuslikud on tema tegevused sotsiaalvaldkonna digipädevuste arendamisel. Ta loob erinevaid digilahendusi ja –platvorme ühisaruteludeks, teenuste korraldamiseks ja teenuste osutamise jälgimiseks, abistab teisi töötajaid digiküsimustes. 
 
Eelmisel aastal kirjutas Ingrid projektitaotluse „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Türi vallas", mis sai positiivse rahastusotsuse. Ingrid projektijuhina on suutnud projekti tegevused täielikult käivitada, ta on partenerluses kohaliku päevakeskuse ja teiste teenuspakkujatega loonud ulatusliku ja tõhusa võrgustiku. Tema visioonikas eesmärk ja tegevused selle teostumiseks, tagada igale psüühikahäirega inimesele ja tema perele igakülgne, täpselt vajadusest lähtuv abi kõneleb pühendumisest, põhjalikkusest ja kõrgest professionaalsusest.
 
Ingrid ei põrku tagasi raskustest, mis võivad olla seotud klientide ühiskondliku stigmatiseerimisega, mõne asutuse vananenud mõttemaailma või ulatusliku bürokraatiaga. Tema järjekindlus ja tark tegutsemine, liitlaste leidmise oskus ja nõudlikkus nii enda kui teiste vastu on silmapaistev.
 
Ilmselt on tema kujundamisel olnud oluline roll tema perel, kus ta nelja tütre seas, aktiivsete külakogukonnaliikmetest vanemate suunamisel võttis alati vastutustundliku positsiooni, oli empaatiline, suure õiglustundega ja hakkaja. Toonasest tublist Kodutütarde organisatsiooni liikmest on kasvanud sihikindel noor naine, kes on doonor, agar taaskasutaja, harrastab joogat ja tegeleb keraamikaga, on imeline küpsetaja.
 
Küllap kõik see annab Ingridile sisemist kindlust ja tasakaalu, et nii säravalt, loovalt ja uut teadmist juurutavalt sotsiaalvaldkonda edendada.
 
Aasta hoolekandejuht 2021 kategoorias oli parimatest parimate seas nomineeritud Väätsa eakate kodu juht Tiia Mettus.
 
 
Tiia Mettus on oma ala tõeline professionaal ja eestvedaja. Ta on töötanud pikka aega Väätsa valla sotsiaaltöötajana, Kaitseliidus Naiskodukaitse instruktrorina ja alates 2015. aastast Väätsa eakate kodu juhina. Tiia on korduvalt olnud koduvalla (varem Väätsa vald nüüd Türi vald) sotisaalkomisjoni liige või selle esimees ja olnud kogukonnas sotsiaalpoliitika aktiivne eestvedaja.
 
Tema tööstiili iseloomustab tasakaalukus, järjepidevus, nõudlikkus, suur empaatia ja alati mõistev ning toetav hoiak.
 
Töökollektiiv toob välja, et igal hommikul tehakse väikesed koostööminutid, kus räägitakse läbi klientidega ja töötajatega seotud probleemid. Ühtegi probleemi ei lasta nn hapuks minna, vaid leitakse igas raskes küsimuses õiged sammud lahendusteni. Tiia on leidnud ja kasvatanud uusi töötajaid ka nende hulgast, kel pole olnud lihtne oma elu korraldada. Iseenda panuse ja töötukassaga koostöös on antud uus ja arendav võimalus mitmele inimesele, kellest on nüüdseks saanud kollektiivi hinnatud liikmed. Tiia mõistab töötajaid, kui neil on raske, abistajana on kannatlik ja sõbralik. Tema eriline väärtus on kollektiivis sõbraliku, asutuste väärtusi järgiva tööõhkkonna loomine.  
 
Tiia leiab võimalusi korraldab töötajatele väljasõite ja suviseid kokkusaamisi. Ta toetab ja suunab töötajaid koolitustest osa võtma ja koolitab ka ennast. Ta on hinnatud juhendaja praktikantidele, kes on alati lahkunud eakate kodust sooja tundega nii praktika kui üldisemalt selle töö vastu.
 
Tiia Mettus teeb head koostööd töötukassaga, kohaliku lasteaia ja kooliga, Järvamaa kristliku keskusega jt organisatsioonidega. See on toonud eakate ellu palju huvitavaid kohtumisi nii tähtpäevadel, kui ka muudel hetkede, muljeid, tegevusi. Ka koroona-viiruse ajal on selleks leitud nutikaid lahendusi, olgu selle näiteks esinemised õues akende taga. Koostöö Tallinna ülikooli tudengite poolt korraldatud projektis "Paneme memme ja taadi silmad särama." tõi rõõmu kogu majale.
 
Tiia on aldis uuendustele. Käesolevast aastast on Väätsa eakate kodu osaline Türi valla 2-aastases projektis „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas", mille käigus on nüüdseks eakate kodus juba loodud päevahoiuteenus , mida Järvamaal ükski asutus seni pakkunud pole. Selle raames on loodud ka uued veebipõhised võimalused, et klient saaks olla nutiseadme vahendusel kontaktis oma lähedastega või näiteks olla kaunite meenutuste vallas digifotode abil. Tiia toetab ja ärgitab töötajate osalemist kutsevõistlustel. Ta on aldis tegema muutusi, kui olud seda nõuavad. Hea näide on koroona-ajal töökorralduse muutmine vahetuste ja tsoonide põhiseks, et minimaliseerida võimaliku nakkuse korral ohtusid. Infektsioonispetsialisti nõuannetest lähtuvalt viidi kiiresti sisse rida muudatusi, mille põhjalikkust hilisemal järelvaatusel kiitvalt esile toodi.
 
Oluline töövaldkond on suhtlemine lähedastega, selles on Tiia kutseoskused ja isiksuseomadused asendamatud. Arusaadavalt on proovikiviks olnud koroona-viiruse leviku perioodid. Hooldekodu isolatsiooniperioodil leiti lähedastega suhtlemiseks erinevaid võimalusi ja jagati lähedastele igakülgset infot. Klientidega saavutati olukord, kus piirangud ei mõjunud ahistavalt ega üksindustunnet tekitavalt. Väätsa eakate kodus töötab tegevusjuhendaja (päevahoiuteenuse pakkumiseks sellest aastast ka teine), see on olnud selge printsiip kogu aeg, et pakkuda maja elanikele sobivaid ja jõustavaid tegevusi. Eriti teravalt ilmnes selle suuna vajalikkus pandeemia ajal.
 
Tiia on aktiivne panustaja kogukonna ellu. Ta on Naiskodukaitse liige 2001. aastast, oli üks Järva ringkonna taasloojatest, ta on Liiliaristi 3. klassi kavaler. Tiia on MTÜ Kodukant Järvamaa juhatuse liige ja MTÜ Lõuna-Järvamaa Kootöökogu juhatuse liige.
 
Tiia Mettus on eeskujuks igale sotsiaalvaldkonna töötajale, asutuse juhile, kogukonna liikmele, kindlasti ka oma tublidele tütardele.