« Tagasi

Teave teede talvise talihoolduse kohta vallas

Türi vallas hooldab riigiteid, sealhulgas Türi linna Paide, Viljandi ja Tallinna tänavate sõiduteid ning Paide ja Viljandi tänavate kõnniteid AS Tariston. Ülejäänud Türi valla avalike teede ja tänavate hooldust korraldab Türi Haldus oma alltöövõtjate jõududega.

Türi vallavalitsuse liige, valdkonnajuht Mart Järvik sõnas, et lumelükkajate kontaktid, piirkonnad ja teede nimekirjad on samad, mis 2021/22 talvel ning infot saab ja probleemidest tuleb teada anda Türi Haldusele.

Türi Halduse juhataja Elari Hiis täpsustas, et kuna taristuspetsialisti praegu veel pole, saavad kodanikud infot ja probleemidest teada anda Türi Halduse üldtelefonile 5432 0696, meiliaadress tyrihaldus@tyri.ee.

Lumelükkajate kontaktid, piirkonnad ja teede nimekirjad on samad, mis 2021/22 talvel ja need on leitavad valla kodulehel- taliteenistus.

 

Teate toimetas

Silvi Lukjanov
Avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
Avalikud.suhted@tyri.ee