« Tagasi

Türi Vallavalitsuse 6. detsembri istungi kokkuvõte

Teisipäeval, 6. detsembril toimunud Türi Vallavalitsuse istungil eraldati raha Türi Haldusele, maksti arhitektuurivõistluse võitjatele preemiad, kooskõlastati Keskkonnaameti OÜle Oisu Biogaas väljastatud keskkonnaluba ja palju muudki veel.

Türi Vallavalitsus:

1) eraldas Türi valla 2022. aasta eelarve reservfondist Türi Haldusele 3288 eurot varastatud tööriistade asemele uute soetamiseks ning asutuse kasutuses oleva garaaži turvalisuse tõstmiseks. 

2) kuulutas välja ideekonkursi „Türi keskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus" võitjad ning otsustas võtjatele maksta Türi valla 2022. aasta eelarvest preemiad. Kokku maksti preemiaid 20 000 euro ulatuses ning need jagunesid järgmiselt:

I koha ideekavandi VÕNGE autoritele maksti 8000 eurot;

II koha ideekavandi SIIN TALLINN, TARTU JA TÜRI autoritele maksti 6000 eurot;

III koha ideekavandi FREDDY autoritele maksti 4000 eurot;

ergutupreemiana maksti ideekavandi MÕTTELÕNG autoritele 2000  eurot.

3) kandis maha Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Väätsa Põhikooli valduses oleva Türi vallale kuuluva bilansivälise vara;

4) määras Taikse külas Uus-Albre katastriüksuse ning Kabala külas Tiigi tänav 4 katastriüksuse jagamisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbed;

5) kooskõlastas Keskkonnaameti korralduse eelnõu, mille kohaselt muudetakse OÜ-le Oisu Biogaas väljastatud keskkonnaluba nr L.ÕV/300816. Keskkonnaluba nr L.ÕV/300816 muudetakse eesmärgil, et anda OÜ-le Oisu Biogaas õigus Türi vallas Väljaotsa külas Biogaasi kinnistul paiksest heiteallikast välisõhku saasteaineid viia  (õhusaasteloa väljastamine) ja jäätmeloa alusel täiendavaid jäätmeid taaskasutada.

6) menetles Türi valla uue jäätmekäitluseeskirja eelnõu ning kiitis selle volikogule menetlemiseks esitamiseks heaks.

7) kooskõlastas Türi Vallavalitsus määruse eelnõu, millega tunnistatakse kehtetuks  Käru Vallavolikogu 27. novembri 2008 määrus nr 8 „Käru valla üldplaneeringu kehtestamine"  ja Väätsa Vallavolikogu 25. märtsi 2010 määrus nr 3 „Väätsa valla üldplaneeringu aastani 2018 kehtestamine".

 

Türi Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem Kati Nõlvak, abivallavanem Elar Niglas, vallavalitsuse liige Mart Järvik ja vallavalitsuse liige Kaja Sepp.

Pildil: Ideekonkursi „Türi keskuse avaliku ruumi arhitektuurivõistlus" auhinnatud tööde väljapanek vallamaja teisel korrusel.

Teate toimetas

Silvi Lukjanov
Avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee