« Tagasi

Vabaühendused ja seltsingud saavad uue aasta tegevusteks taotleda toetust 1. detsembrini

Vastavalt Türi Vallavolikogu määrusele „Türi valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamiseks, kohaliku omaalgatuse toetamiseks ning elukeskkonna arendamiseks toetuste taotlemise ja kasutamise kord" on võimalik mittetulundusühingutel ja seltsingutel esitada taotlus tegevustoetuseks või 2023. aasta I poolaastaks (veebruar-juuli)  kavandatud ühisüritusteks vallavalitsusele 1. detsembrini.

Laekunud taotlusi menetleb taotluste komisjon, kes teeb ettepanekud taotluse rahuldamiseks, osaliseks rahuldamiseks või mitterahuldamiseks vallavalitsusele. Peale vallavalitsuse otsust teavitatakse taotlejaid taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

Nii taotluse vorm kui hilisemalt esitatava aruande vorm on leitavad Türi vallavalitsuse kodulehelt, valides menüüst teema Valdkonnad ning selle alt alateema Mittetulunduslik tegevus.

Küsimustega või lisainfot soovides, võib julgelt pöörduda telefoni või e-posti teel Türi valla terviseedenduse spetsialisti poole (tel 5884 8780, eva.seera@tyri.ee).

 

Eva Seera
terviseedenduse spetsialist

5884 8780
eva.seera@tyri.ee