« Tagasi

Volikogu otsused seoses KOV valimistega

Seoses 17. oktoobril 2021 toimuvate  Türi Vallavolikogu valimistega otsustas volikogu 17. juuni istungil määrata Türi Vallavolikogu II  koosseisu liikmete arvuks 23.

Otsustati moodustada valimiseks Türi valla haldusterritooriumil üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Türi valla haldusterritooriumi piir ja määrati Türi vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 23.

Moodustati Türi valla 5liikmeline valimiskomisjon, mille esimees on Türi vallasekretär Lii Laanemets.

Valimiskomisjoni liikmeteks nimetati Marje Pärn,  Merike Lõhmus, Katrin Keevend ja Ülle Surva.

Türi valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks nimetati  Ülle Sizask ja Anu Ärm.

 

Lii Laanemets
Vallasekretär
526 5704