« Tagasi

Konkurss „Aasta küla 2021"

Türi Vallavalitsus kuulutab 17. jaanuarist 2022 avatuks konkursi aasta aktiivsema küla või aleviku väljaselgitamiseks. Konkursi eesmärk on tutvustada Türi valla külade või alevike kodanikualgatuslikku tegevust ning tunnustada aktiivse kogukonnaga külasid või alevikke.
Ettepanekuid nimetuse omistamiseks võivad teha kõik isikud, asutused ja ühendused.
Aasta küla 2021 kandidaatide esitamise tähtajaks on 17. jaanuar 2022 kuni 31. jaanuar 2022. Tähtajaliselt esitatuks loetakse ettepanekud, mis on esitatud Türi Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleisse hiljemalt 31. jaanuari 2022 kella 14.00-ks.

Konkursi „Aasta küla" võitja ja nimetuse määramise otsustab Türi Vallavalitsus. Võitjale määratakse austusavaldusena "Aasta küla 2021" nimetus, teda tunnustatakse rahalise preemiaga ning rändauhinnaga Küla Valgus.

Alus: Konkursi „Aasta küla" korraldamise ning konkursi võitja tunnustamise ning võitjale preemia maksmise kord

Vaata: eelmised konkursi võitjad

 

Info:
Eva Seera
terviseedenduse spetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780