« Tagasi

Veelkord 1. septembrist ja seekord arvudes

Türi valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja Triin Pärna andis teada, et 1. septembril 2022 alustas Türi valla koolides 1.klassis õpinguid kokku 102 õpilast ja valla haridusasutustesse lisandus uusi töötajaid või vahetas asutusesiseselt ametikohta kokku  24 inimest.

Kooliteed alustanud 102 õpilasest alustas Käru Põhikoolis 9, Laupa Põhikoolis 15, Türi Põhikoolis 52, Retla-Kabala kooli Oisu õppekohas 3 ja Kabala õppekohas 4, Türi Kevade koolis 2 ja Väätsa Põhikoolis 17 last.

Türi Ühisgümnaasiumi 10. klassis alustas 31 noort inimest.

Türi valla haridusasutustesse lisandus uusi töötajaid või vahetas asutusesiseselt ametikohta kokku  24 inimest.

Retla-Kabaka kool

Anneli Pajumaa – lasteaiaõpetaja abi

Kaidy Suits – pikapäevarühma õpetaja

Kevade Kool

Kaidi Ehamäe – direktor

Laupa Põhikool

Marika Niine - klassiõpetaja

Türi Põhikool

Kristina Gudinas – arendusjuht

Epp Rasva – eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Ann Valang  - inglise keele õpetaja

Martin Kaschan – kehalise kasvatuse õpetaja

Mairi Anvelt – geograafia õpetaja

Väätsa Põhikool

Laura Otsus - muusikaõpetaja

Pille Viigipuu – algklasside õpetaja

Türi lasteaed

Triin Kaljur – direktor

Maiu Paumverk – kesklinna õppekoha õppejuht

Marge Rootsma  - Türi-Alliku õppekoha õpetaja

Inga Rohtsalu,  - kesklinna õppekoha õpetaja

Svetlana Pormeister - kesklinna õppekoha õpetaja

Piia Viilip – kesklinna õppekoha õpetaja

Tiiu Kiik  - kesklinna õppekoha muusikaõpetaja

Triin Päär – Lokuta õppekoha õpetaja

Käru Põhikool

Riina Kalvet – vene keele õpetaja

Ainita Karu – käsitöö- ja kodunduseõpetaja, abiõpetaja

Sirje Kamma - abiõpetaja

Marge Raal – klassiõpetaja

Türi Ühisgümnaasium

Sirli Biene - õppealajuhataja

Triin Pärna soovib head uut aastat kõigile haridustöötajatele, koolilastele ja vanematele!