õigusaktid

18.10.16

Oma pädevuse alusel ja volituste piires
 1) annab vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) annab vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi. Vallavolikogu ja vallavalitsuse määrused avalikustatakse Riigi Teatajas.

Üksikaktid

Vallavolikogu ja vallavalitsuse üksikaktid (otsused ja korraldused) on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

 

Üldaktid

 

Üldaktid on avalikustatud Riigi Teatajas. Riigi Teatajas real "Akti andja" valige Türi Vallavolikogu või Türi Vallavalitsus. Sisene Riigi Teatajasse.

 

Valdkondade kaupa osad õigusaktid: