Kontaktid

Aadress: Hariduse tänav 3, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond  Asukoht kaardil 

Registrikood: 75033460
Arvelduskontod:

LHV: EE537700771005278726 (ei vaja viitenumbrit)
Coop Pank: EE354204278616389901 (ei vaja viitenumbrit)
SEB: EE731010702003740008 (viitenumber:10064900)
SWED: EE772200001120170327 (viitenumber:10064900)

Viitenumber: 10064900

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

E-arved saata XML-formaadis otse meie operaatorile https://finbite.eu/et/ (Omniva AS)

Alates 01. juulist 2019 võtab Türi Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arved palume esitada teenuse või toote tellija nimel (kasutades arve masinloetavas formaadis teenuse või toote tellija registrikoodi). Arved, millel on mitme Türi Vallavalitsuse asutuse teenused või tooted, palume saata Türi Vallavalitsuse nimele, millel on ära märgitud kontaktisiku nimi või asutus, kes on kauba või teenuse tellinud. Arvete tasumisel on kohustuslik kasutada viitenumbrit. Maksete tegemisel ilma arveta on viitenumber 10064900. Türi Vallavalitsusel on krüpteerimiseks kasutusele võetud krüptopulk.

Tööaeg: E-N 8-17, lõuna 13-13.30, R 8-14.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani II koosseis on 5-liikmeline

1) vallavanem Ele Enn; (tel 518 1340, Ele.Enn@tyri.ee)
2) vallavalitsuse palgaline liige, abivallavanem Elar Niglas- puhkab 21.07-05.08; (tel 5305 6120, Elar.Niglas@tyri.eekoordineerib, juhendab ja korraldab haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevust ja arengut ning valdkonda puudutavate teemade ja küsimuste lahendamist; koordineerib ja korraldab infotehnoloogiliste lahenduste arenguküsimusi;
3) vallavalitsuse palgaline liige, valdkonnajuht Kati Nõlvak; (tel 557 6677, Kati.Nolvak@tyri.eekoordineerib, juhendab ja korraldab sotsiaalvaldkonna tegevust ja arengut ning valdkonda puudutavate teemade ja küsimuste lahendamist; koordineerib ja korraldab sotsiaalprojekte ja innovatsiooni puudutavate küsimuste lahendamist ning ettevõtlust puudutavaid teemasid;

4) vallavalitsuse palgaline liige, valdkonnajuht Mart Järvik; (tel 505 5052, Mart.Jarvik@tyri.eekoordineerib, juhendab ja korraldab majandusvaldkonna tegevust ja arengut ning valdkonda puudutavate teemade ja küsimuste lahendamist.

5) vallavalitsuse liige Kaja Sepp;

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

Vallavanem ja talle otse alluvad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Vallavanem

Ele Enn
 

518 1340
vallavanem@tyri.ee 

kõrgharidus, sotsiaalteaduste magister (psühholoogia)

Arendusjuht
Ametijuhend

Üllar Vahtramäe
 

504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse ökonoomika

Korrakaitseametnik
Ametijuhend

Pille Reinsalu
puhkab 27.06-07.08
 

5622 5011
Pille.Reinsalu@tyri.ee 

rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja

Ametijuhend

Triin Pärna
puhkab 11.07-05.08

 

5332 9722
Triin.Parna@tyri.ee
 

kõrgharidus, kasvatusteadus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
puhkab 25.07-12.08 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok
 

 

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
 

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

puhkab 25.07-07.08 

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo

 

5350 0738, 5333 1869
Kaidi.Rammo@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist

Ametikoht täitmata    
Terviseedenduse
spetsialist
Ametijuhend
Eva Seera
 
5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus
Avalike suhete spetsialist
töölepinguline
Helit Seljamaa (0,5 kohta)

Teet Reier (0,5 kohta)
 
5332 6401
Helit.Seljamaa@tyri.ee
513 3385
Teet.Reier@tyri.ee
 

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Airi Jakobson-Männik
 

5332 4268
Airi.Jakobson-Mannik@tyri.ee

kõrgharidus,
haridusteaduste magister

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

Leila Suits

 

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee
vastuvõtt T, K
kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister, eripedagoogika
Lastekaitsespetsialist Jelena Plakk Avaliku võimu teostamise õigus peatatud  


SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata
 

 

 

Haridusspetsialist
Ametijuhend

Kati Nõlvak
 

5393 2270
Kati.Adul@tyri.ee

kõrgharidus, kutsepedagoogika

 

Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja
Ametijuhend

Ametikoht täitmata

 


 

 

Maakorraldusspetsialist
Ametijuhend

 

Ülle Surva
 

5340 6933 
Ylle.Surva@tyri.ee

kõrgharidus

Ehitusspetsialist
Ametijuhend

Kalev Pagarand

 

5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
 

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Varahaldusspetsialist
Ametijuhend

Annely Grazer
puhkab 22.07-09.08

5886 3255

Annely.Grazer@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus, 
majandusarvestus

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend

Grete Kaljulaid
puhkab 25.07-07.08

522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee

kõrgharidus,

geoloogia ja keskkonnatehnoloogia

 

Rahandusosakond

Teenistuskoht

 Nimi

 Kontaktid

Haridus ja eriala

Finantsjuht
Ametijuhend

Tiina-Mae Kuusik
 

5395 6116

Tiina-Mae.Kuusik@tyri.ee

kõrgharidus,
ökonoomika ja ettevõtlus 

Pearaamatupidaja
Ametijuhend

Küllike Teppo
 

526 7892
Kyllike.Teppo@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse raamatupidamine
ja analüüs

Vanemraamatupidaja
töölepinguline

Signe Tõõtsu

 

525 7943
Signe.Tootsu@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Reet Eelmäe

 

513 6821
Reet.Eelmae@tyri.ee 
kassatoimingud N 9-13

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Maive Leif 

 

512 4747
Maive.Leif@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Tiina Valinu
 

501 9570
 Tiina.Valinu@tyri.ee,

 

 

 

Kantselei

Teenistuskoht

 Nimi                    

         Kontaktid

 Haridus ja eriala

Vallasekretär
Ametijuhend

Lii Laanemets
 

526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee
 

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse metoodika;
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Jurist
Ametijuhend

Marje Pärn
puhkab 25.07-12.08

5333 0476
Marje.Parn@tyri.ee

kõrgharidus, õigusteadus

Vallasekretäri abi
Ametijuhend

Aime Linke
 

502 7808
Aime.Linke@tyri.ee

kõrgharidus, ärijuhtimine

Teabespetsialist
Ametijuhend

Merike Lõhmus
puhkab 18.07-05.08
 

5332 8284; 384 8200
Merike.Lohmus@tyri.ee

kõrgharidus,
majandusliku informatsiooni mehaniseeritud töötlemise 
organiseerimine; perekonnaseisuametniku kutsetunnistus

Teabe- ja andmehaldur, andmekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katrin Keevend
 

521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
vastuvõtt 9-13
(rahvastikuregistri toimingud)

kõrgharidus,
majandusküberneetika;
perekonnaseisuametniku kutsetunnistus

Arhivaar
Ametijuhend

Anu Ärm
puhkab 25.07-12.08

520 1287
Anu.Arm@tyri.ee

kesk-eriharidus,
õigusteadus; arhiivikorrastaja
tase 4 kutsetunnistus

Tehnik
töölepinguline

Urmas Ärm
puhkab 25.07-12.08

5341 1062
Urmas.Arm@tyri.ee

 

HALLATAVAD ASUTUSED

Väätsa teeninduskoht-  Kooli tn 10, Väätsa alevik    Asukoht kaardil

Käru teeninduskoht- Viljandi mnt 17, Käru alevik   Asukoht kaardil 
Oisu teeninduskoht- Estonia pst 1, Oisu alevik  Asukoht kaardil 
Kabala teeninduskoht- Sauna tn 2, Kabala  Asukoht kaardil

  • Avaldatud e-postiaadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud asjaajamiseks ning neid ei kasutata erakirjavahetuseks.
  • Ametnikud, kellele ei ole kehtestatud vastuvõtuaegasid, teenindavad isikuid ametiasutuse tööajal.
  • Väljaspool vastuvõtuaega palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200