Kontaktid

Aadress: Hariduse tänav 3, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond  Asukoht kaardil 

Registrikood: 75033460 

Väätsa teeninduskoht-  Pikki tn 3, Väätsa alevik (vastuvõtt K 9-16) Asukoht kaardil

Käru teeninduskoht- Aia tn 21a, Käru alevik (vastuvõtt E 9-16)   Asukoht kaardil 
Oisu teeninduskoht- Estonia pst 1, Oisu alevik (vastuvõtt T 14-16, N 8-12) Asukoht kaardil 
Kabala teeninduskoht- Sauna tn 2, Kabala (vastuvõtt E 14-16, K 9-13) Asukoht kaardil

  • Avaldatud e-postiaadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud asjaajamiseks ning neid ei kasutata erakirjavahetuseks.
  • Ametnikud, kellele ei ole kehtestatud vastuvõtuaegasid, teenindavad isikuid ametiasutuse tööajal.
  • Väljaspool vastuvõtuaega palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida.

Arvelduskontod:

LHV: EE537700771005278726 (ei vaja viitenumbrit)
Coop Pank: EE354204278616389901 (ei vaja viitenumbrit)
SEB: EE731010702003740008 (viitenumber: 10064900)
SWED: EE772200001120170327 (viitenumber: 10064900)

Viitenumber: 10064900

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

Tööaeg: E-N 8-17, lõuna 13-13.30, R 8-14.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani II koosseis on 4-liikmeline:

 Ametikoht,nimi

 Kontaktid

 Valdkond

Haridus ja eriala

Vallavanem

Sulo Särkinen
 

518 1340
vallavanem@tyri.ee

Vallavanem on valla ametiasutuse juht, kes juhib ja korraldab ametiasutuse teenistust

rakenduskõrgharidus

Palgaline vallavalitsuse liige, abivallavanem, asevallavanem 
Elar Niglas

5305 6120
Elar.Niglas@tyri.ee
 

koordineerib, juhendab ja korraldab haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonna tegevust ja arengut ning valdkonda puudutavate teemade ja küsimuste lahendamist; koordineerib ja korraldab infotehnoloogiliste lahenduste arenguküsimusi

kõrgharidus, riigiteadused 

Mittepalgaline vallavalitsuse liige
Tiina-Mae Kuusik

5395 6116
tiina-mae.kuusik@tyri.ee
   

Mittepalgaline vallavalitsuse liige
Triin Pärna

 

5332 9722
triin.parna@tyri.ee
   
 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200

Vallavanemale otse alluvad ametnikud

Ametikoht, nimi

Kontaktid

Valdkond

Haridus ja eriala

Arendusjuht
Üllar Vahtramäe
Ametijuhend


504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee
 


 

juhib Türi valla arendustegevust

kõrgharidus,
põllumajanduse ökonoomika

Avalike suhete juht
(töölepinguline)
Silvi Lukjanov (0,85 kohta) 

Teet Reier (0,15 kohta)

 

5332 6401
Silvi.Lukjanov@tyri.ee 
513 3385
Teet.Reier@tyri.ee 
 

 

 

 

Sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja 
Ametijuhend

Tatjana Vaan
Avaliku võimu teostamise õigus peatatud

5193 2321 
Tatjana.Vaan@tyri.ee

sotsiaalteaduste magister

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest
 

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Fedoritš
 

5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
vastuvõtt E, K, N 9-15

rakenduskõrgharidus,

sotsiaaltöö magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Kaidi Rammo
Puhkusel 21.09-04.10

5350 0738

Kaidi.Rammo@tyri.ee
vastuvõtt
T 9-13,
K 14-17

rakenduskõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi
Puhkusel  23.10-25.10

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Pilleriin Mandle
Puhkusel 18.10-20.10

5333 1869
Pilleriin.Mandle@tyri.ee
E 9-13 (Käru)
K 9-13 (Väätsa)

keskharidus

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Ametikoht täitmata    

 

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala
Perede heaolu
spetsialist

(töölepinguline)          
Elli Kiviorg 
Puhkusel 04.10-06.10

53617673
Elli.Kiviorg@tyri.ee

vastuvõtt E 9-15
 

 

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Deana Krotova
Puhkusel 09.10-13.10

5332 4268
Deana.Krotova@tyri.ee

vastuvõtt T 9-15

rakenduskõrgharidus, juhi abi

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Leila Suits
Puhkusel 23.10-27.10

5347 7008
Leila.Suits@tyri.ee

vastuvõtt K 9-15

kõrgharidus, 
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magister, eripedagoogika
Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend
Ametniku avaliku võimu teostamise õigus peatatud

 

 

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Haridus- ja kultuuriosakond

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja
Ametijuhend

Triin Pärna
Puhkusel 30.10-10.11

5332 9722
Triin.Parna@tyri.ee
kõrgharidus, kasvatusteadused
Haridusspetsialist
Ametijuhend
Ametikoht täitmata    
Haridusspetsialist
Ametijuhend
Kati Nõlvak
Puhkusel 23.10-27.10
5393 2270
Kati.Nolvak@tyri.ee
kõrgharidus, kutsepedagoogika
Tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Ametijuhend
Eva Seera
Puhkusel 21.09; 19.10-26.10
5884 8780
Eva.Seera@tyri.ee
keskharidus

 

Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonnajuhataja
Ametijuhend

Raivo Raamat 

509 1415
Raivo.Raamat@tyri.ee
 

kõrgharidus, ehitusmajandus ja -juhtimine 

Maakorraldusspetsialist
Ametijuhend 

Ülle Surva

5340 6933 
Ylle.Surva@tyri.ee

kõrgharidus, keskkonnateadus

Ehitusspetsialist
Ametijuhend

Kalev Pagarand
Puhkusel 09.10-22.10

5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
 

kõrgharidus,
põllumajanduse mehaniseerimine

Varahaldusspetsialist
Ametijuhend

Annely Grazer
 

5886 3255 
Annely.Grazer@tyri.ee

rakenduskõrgharidus, majandusarvestus

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend 

Inga Kärg
 

5227 326
Inga.Karg@tyri.ee

kõrgharidus, ehitusprojekteerimine

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist
Ametijuhend

Janelle Leenurm  
 

5435 0892
Janelle.Leenurm@tyri.ee

kõrgharidus, keskkonnakaitse
Korrakaitseametnik
Ametijuhend 

Merje Leemets

5622 5011
merje.leemets@tyri.ee
kõrgharidus, halduskorraldus

 

Rahandusosakond

Teenistuskoht

 Nimi

 Kontaktid

Haridus ja eriala; asutused

Finantsjuht
Ametijuhend

Tiina-Mae Kuusik

5395 6116 
Tiina-Mae.Kuusik@tyri.ee

Sotsiaalteaduste magister,
ökonoomika ja ettevõtlus 

Pearaamatupidaja
Ametijuhend

Küllike Teppo
 

526 7892
Kyllike.Teppo@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse raamatupidamine
ja analüüs

Vanemraamatupidaja
töölepinguline

Signe Tõõtsu
 

525 7943
Signe.Tootsu@tyri.ee

asutused- Türi vallavalitsus, Türi Kommunaalasutus, Türi Haldus, Türi Noortekeskus

Raamatupidaja
töölepinguline

Reet Eelmäe
 

513 6821
Reet.Eelmae@tyri.ee 
kassatoimingud N 9-13

asutused- Türi Põhikool, Retla-Kabala Kool, Väätsa Põhikool, Laupa Põhikool

Raamatupidaja
töölepinguline

Maive Leif 
Puhkusel 16.10-22.10, asendab finantsjuht Tiina-Mae Kuusik

512 4747
Maive.Leif@tyri.ee

asutused- Türi Kultuurikeskus, Türi Lasteaed, Türi Raamaukogu, Türi Muuseum, Türi Muusikakool

Raamatupidaja
töölepinguline

Tiina Valinu
 

501 9570
tiina.valinu@tyri.ee

 

asutused- Käru Põhikool, Türi Ühisgümnaasium, Türi Kevade Kool, Väätsa lasteaed, Väätsa eakate kodu, Türi Päevakeskus

 

Kantselei

Teenistuskoht

 Nimi                    

         Kontaktid

 Haridus ja eriala

Vallasekretär
Ametijuhend

Lii Laanemets

526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee
 

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse metoodika;
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Jurist
Ametijuhend

Marje Pärn
Puhkusel 05.10 Asendab vallasekretär Lii Laanemets

5333 0476
Marje.Parn@tyri.ee

kõrgharidus, õigusteadus

Vallasekretäri abi
Ametijuhend

Aime Linke
 

502 7808
Aime.Linke@tyri.ee

kõrgharidus, ärijuhtimine

Teabespetsialist
Ametijuhend 

Eleana Palling  

5332 8284; 384 8200
Eleana.Palling@tyri.ee

keskharidus

Teabe- ja andmehaldur, andmekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katrin Keevend  

521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
vastuvõtt 9-13
(rahvastikuregistri toimingud- elukoht, sünd)

kõrgharidus,
majandusküberneetika;
perekonnaseisuametniku kutsetunnistus

Arhivaar
Ametijuhend

Anu Ärm

520 1287
Anu.Arm@tyri.ee

kesk-eriharidus,
õigusteadus; arhiivikorrastaja tase 4 kutsetunnistus

Tehnik
(töölepinguline)

Urmas Ärm
 

5341 1062
Urmas.Arm@tyri.ee

 

 vt HALLATAVAD ASUTUSED

Palgaandmed

Türi Vallavalitsuse E-arvete operaator on Unifiedpost AS.

Alates 01. juulist 2019 võtab Türi Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arved palume esitada teenuse või toote tellija nimel (kasutades arve masinloetavas formaadis teenuse või toote tellija registrikoodi). Arved, millel on mitme Türi Vallavalitsuse asutuse teenused või tooted, palume saata Türi Vallavalitsuse nimele, millel on ära märgitud kontaktisiku nimi või asutus, kes on kauba või teenuse tellinud. Arvete tasumisel on kohustuslik kasutada viitenumbrit. Maksete tegemisel ilma arveta on viitenumber 10064900. Türi Vallavalitsusel on krüpteerimiseks kasutusele võetud krüptopulk (krüpteerimiseks kasutada ametiasutuse registrikoodi 75033460).

 E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 5332 8284; 384 8200