Kontaktid

Aadress: Kohtu tänav 2, Türi linn, 72213, Türi vald, Järva maakond  Asukoht kaardil 

Registrikood: 75033460
Arvelduskonto:  EE731010702003740008
E-post: vallavalitsus@tyri.ee 
Telefon: 384 8200 

E-arved (makse saaja Türi Vallavalitsus): saata XML-formaadis otse meie operaatorile Omniva AS

Alates 01. juulist 2019 võtab Türi Vallavalitsus vastu ainult masinloetavaid arveid läbi operaatori. Arvetel palume ära märkida kontaktisiku nimi, kes on kauba või teenuse tellinud. Alates 1. septembrist 2019 on arvete tasumisel kohustuslik kasutada viitenumbrit. Maksete tegemisel ilma arveta on viitenumber 10064900.
 

Tööaeg: E-N 8-17, lõuna 13-13.30, R 8-14.

Väätsa teeninduskoht-  Kooli tn 10, Väätsa alevik    Asukoht kaardil

Käru teeninduskoht- Viljandi mnt 17, Käru alevik   Asukoht kaardil 
Oisu teeninduskoht- Estonia pst 1, Oisu alevik  Asukoht kaardil 
Kabala teeninduskoht- Pargi tn 1, Kabala  Asukoht kaardil

  • Avaldatud e-postiaadressid on mõeldud ametiasutuse tegevusega seotud asjaajamiseks ning neid ei kasutata erakirjavahetuseks.
  • Ametnikud, kellele ei ole kehtestatud vastuvõtuaegasid, teenindavad isikuid ametiasutuse tööajal.
  • Väljaspool vastuvõtuaega palume kohtumine eelnevalt telefoni teel kokku leppida.

Vallavanem ja talle otse alluvad ametnikud

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Vallavanem

Türi vallavanema valimine (otsus)

Türi Vallavalitsuse I koosseisu muutmine (otsus)

Pipi-Liis Siemann 

527 9775
vallavanem@tyri.ee 
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduskõrgharidus,
sotsiaaltöö eriala

Abivallavanem
Ametijuhend

Elari Hiis

5340 2901
Elari.Hiis@tyri.ee 
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

kõrgharidus, halduskorraldus

Arendusjuht
Ametijuhend

Üllar Vahtramäe

504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse
ökonoomika

Korrakaitseametnik
Ametijuhend

Pille Reinsalu

5622 5011
Pille.Reinsalu@tyri.ee 
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine

Avalike suhete juht

Ametijuhend

Merle Rüütel

5332 6401
Merle.Ryytel@tyri.ee

rakenduskõrgharidus

 

Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

(ülesandeid täidab ajutiselt vallavanem)

Ametijuhend

 

512 5423

 

 

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Kaja Laanest

504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
E, K, N

kõrgharidus, ärijuhtimine

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Astrit Ujok

5322 5674
Astrit.Ujok@tyri.ee 
E, K, N

rakenduslik kõrgharidus,

sotsiaalteaduste magister

Eestkostespetsialist
Ametijuhend

Ingrid Hiis
puhkab 01.-05.06

511 2435
Ingrid.Hiis@tyri.ee
E, K

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

 

 

5347 7008
Oisu, Kabala, Türi

 

Lastekaitsespetsialist 
Ametijuhend

Taivi Babatunde

 

5332 4268
Taivi.Babatunde@tyri.ee
Türil E, K. Väätsa piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
kohtueelne uurimine

Lastekaitsespetsialist
Ametijuhend

Jelena Plakk

5393 3040
Jelena.Plakk@tyri.ee 
Türil T, K. Käru piirkond

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Sotsiaaltööspetsialist
Ametijuhend

Krista Marrandi

387 1075; 525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee
E 14-16 (Kabala) 
T 14-16 (Oisu)
K 9-13 (Kabala)
N 8-12 (Oisu)

kõrgharidus,

kaubatundmine ja kaubanduse organiseerimine

Sotsiaaltööspetsialist

Ametijuhend

Kaidi Rammo
 

5333 1869
vastuvõtt Kärus ja Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

SOTSIAALHOOLDAJAD vt siit

Ametikoht Nimi Kontaktid Haridus ja eriala

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Anne Viljat  

512 1815
Anne.Viljat@tyri.ee

kõrgharidus
filoloog, eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Haridusspetsialist

Ametijuhend

Riina Hunt 5393 2270 
Riina.Hunt@tyri.ee
rakenduslik kõrgharidus,
sotsiaaltöö

Terviseedenduse

spetsialist
Ametijuhend

Säsil Rammo

5884 8780
Sasil.Rammo@tyri.ee

kõrgharidus

 

Majandusosakond

Ametikoht

Nimi

Kontaktid

Haridus ja eriala

Osakonna juhataja

Ametijuhend

Urmas Kupp

509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Maakorraldusspetsialist

Ametijuhend

Ülle Surva

 

5340 6933 
Ylle.Surva@tyri.ee
vastuvõtt Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

kõrgharidus

Ehitusspetsialist

Ametijuhend

Kalev Pagarand

 

5347 2657
Kalev.Pagarand@tyri.ee 
vastuvõtt Väätsal ainult eelneval kokkuleppel

kõrgharidus,
põllumajanduse
mehaniseerimine

Avaliku ruumi spetsialist

Ametijuhend

Marje Pärn 5333 0476
Marje.Parn@tyri.ee
kõrgharidus,
majandusteadus
Varahaldusspetsialist
Ametijuhend
Annely Grazer
 

5886 3255

Annely.Grazer@tyri.ee

rakenduslik kõrgharidus

Ehitus- ja keskkonnaspetsialist

Ametijuhend

Grete Kaljulaid 522 7326
Grete.Kaljulaid@tyri.ee
keskharidus

Rahandusosakond

 Teenistuskoht

 Nimi

 Kontaktid

Haridus ja eriala

Finantsjuht
Ametijuhend

Aime Roosioja

53447843
Aime.Roosioja@tyri.ee

kõrgharidus,
rahandus ja krediit

Pearaamatupidaja
Ametijuhend

Küllike Teppo
puhkab 01.06-14.06

526 7892
Kyllike.Teppo@tyri.ee

kõrgharidus,
põllumajanduse raamatupidamine
ja analüüs

Vanemraamatupidaja
töölepinguline

Signe Tõõtsu

525 7943

Signe.Tootsu@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Reet Eelmäe
 

513 6821
Reet.Eelmae@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Maive Leif

512 4747
Maive.Leif@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Eda Põldma
puhkab 08.06-12.06

520 7897
Eda.Poldma@tyri.ee

 

Raamatupidaja
töölepinguline

Ülle Sizask

5019570
Ylle.Sizask@tyri.ee

 

 

Kantselei

 Teenistuskoht

 Nimi                    

         Kontaktid

 Haridus ja eriala

Vallasekretär

Ametijuhend

Lii Laanemets

526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee
 

kõrgharidus,
pedagoogika ja algõpetuse
metoodika;
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni tunnistus

Jurist
Ametijuhend

 

512 3818
 

 

Vallasekretäri abi

Ametijuhend

Aime Linke

384 8201
vallavalitsus@tyri.ee

kõrgharidus,
ärijuhtimine

Teabespetsialist

Ametijuhend

Merike Lõhmus

384 8200
Merike.Lohmus@tyri.ee

kõrgharidus,
majandusliku informatsiooni
mehaniseeritud töötlemise
organiseerimine;
perekonnaseisuametniku
kutsetunnistus

Teabe- ja andmehaldur,

andmekaitsespetsialist
Ametijuhend

Katrin Keevend

521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
vastuvõtt 9-13
(rahvastikuregistri toimingud)

kõrgharidus,
majandusküberneetika;
perekonnaseisuametniku
kutsetunnistus

Arhivaar

Ametijuhend

Anu Ärm

520 1287
Anu.Arm@tyri.ee

 

kesk-eriharidus,
õigusteadus; arhiivikorrastaja
tase 4 osakutsetunnistus

Tehnik
töölepinguline

Urmas Ärm

5341 1062
Urmas.Arm@tyri.ee