Õigusaktid

11.06.20

Oma pädevuse alusel ja volituste piires annab
 1) vallavolikogu üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu otsuseid;
 2) vallavalitsus üldaktidena määrusi ja võtab üksikaktidena vastu korraldusi.

 Vallavolikogu ja vallavalitsuse MÄÄRUSED avalikustatakse Riigi Teatajas. Riigi Teatajas real "Akti andja" valige Türi Vallavolikogu või Türi Vallavalitsus. Sisene Riigi Teatajasse.

Vallavolikogu ja vallavalitsuse üksikaktid (OTSUSED ja KORRALDUSED) on kättesaadavad ametiasutuse kantseleis ning avalikustatud ametiasutuse dokumendiregistri kaudu.

Info:

Lii Laanemets
vallasekretär
526 5704
Lii.Laanemets@tyri.ee 
(III korrus kabinet 314)