Avaandmed

AVAANDMETE KASUTAMISEST

Avaandmed on kõigile avalikult vabalt kasutamiseks antud veebist kättesaadavad masinloetavas formaadis toorandmed ilma kasutamis-, patentide- ja levitamispiiranguteta.

Avalike andmehulkade koondamiseks ja uute andmekogude avalikustamise hõlbustamiseks saab teabevaldaja andmed kõigele kättesaadavaks teha avaandmete portaali kaudu. 

Türi Vallavalitsus ei ole hetkel andmehulki avaandmete portaali esitanud.

Avaliku teabe seaduse § 29 lõikes  3 sätestatud andmete kättesaadavuse ja avalikustamise on Türi Vallavalitsus taganud teabe Türi valla veebilehel avaldamisega. Andmehulkade kõigile masinloetaval kujul avaldamine ei ole hetkel võimalik.