Eelarve täitmine 2021. a

tulumaksu laekumine

eelarve TÄITMINE saldoandmike infosüsteemis

vaata graafikuid (andmed rahandusministeeriumilt, töötukassalt, rahvastikuregistrist) SIIT

EELARVE TÄITMISE AVALIK VAADE

Hallatavate asutuste juhid, eelarve täitmise eest vastutajad ja vallavalitsuse osakonnajuhatajad, saavad eelarvet ja eelarve täitmist vaadata FREDi KOV veebirakendusest https://fredikov.resta.ee/tyri

Sisse saab logida oma personaalse kasutajatunnuse ning parooliga, mille saab küsida vallavalitsuse finantsjuhilt.

EELARVE TÄITMISE AVALIKU VAATE KASUTUSJUHEND

MAKSEANDMIK (Makseandmik on uus aruanne 2021. aastast – aruanne näitab kassapõhiselt kulusid. Aruandes kajastuvad kõik arved alates 100 eurost arvete esitajate kaupa. Aruandes on toodud esimesel töölehel makseandmik, 2. töölehel tegevusalade kaupa ning joonis TOP 20 tegevusalaga, 3. töölehel ettevõtted ning TOP 20 ettevõtete joonis):

Jaanuri makseandmik (.xlsx)

Veebruari makseandmik (.xlsx) 

Märtsi makseandmik (.xlsx)

Makseandmiku kolme kuu koond (.xlsx)

Makseandmiku nelja kuu koond (.xlsx)