Kevadpealinna ajalugu


         

Ühe versiooni kohaselt pakkus Kevadpealinna idee 1998. aastal välja tehnikanäituse Agri korraldaja Ülo Russak ning sama aasta lillelaadal nimetas "libapresident" Egon Nuter Türi Kevadpealinnaks. Rahvasuus leviva versiooni kohaselt käis esimesena Kevadpealinna mõtte välja siiski toonane linnapea Tähve Milt, kes arvas, et Türi võib päästa vaid ilu, pidades silmas meie kuulsaid lillelaatu, siinseid kauneid koduaedu ja parke.

Idee juurdumine võttis aega. Türi Linnavalitsus pidas läbirääkimisi Suvepealinn Pärnu ja Talvepealinn Otepää juhtidega, kuidas lülitada Türi nn teemapealinnade ketti. Saanud eelnimetatud linnadelt nõusoleku, kuulutas toonane peaminister Mart Laar 12. mail 2000. aastal Türi Eestimaa Kevadpealinnaks. Aktiivsetest kultuuriinimestest koosnev tuumik võttis asja ette ja tegi kevadpealinna reaalsuseks.  Seega 2000.a volbripäevast kuni suve alguseni kandis Türi esmakordselt Kevadpealinna nime.
Teemapealinnade keti puuduoleva lüli - Sügispealinna koha, täitis 2009. aastal Narva.

Igal aastal 20. märtsist kuni 20. juunini Kevadpealinna tiitlit kandev Türi hoiab pealinna au kõrgel, garanteerib kõlava linnulaulu ja lillede õitsemise, palju kevadist päikesepaistet ning rõõmu ja sära inimeste südamesse.

Kevadpealinna programmi kavandamiseks on moodustatud korraldustoimkond, mille töös osaleb paarkümmend aktiivset inimest.

2001. aastal sai Kevadpealinn endale maskoti- mururohelise ja lillelise Murumoori. Konkursi võitnud töö autoriteks on Marje Rohijainen ja Ülle Kuldkepp.


 

Alates 2001. aastast kasutatakse kevadperioodil Türi Postkontorist väljuvatel kirjadel kõrvaltemplit. Suveniirtempli on kujundanud Ülle Erdfeld.

2001-2008. aastani kasutati Kevadpealinna logona Türi 75. sünnipäeva logo- puude ja majade rivi, mille autor on Madis Liplap.

 

Samal perioodil olid kasutusel ka erinevad tunnuslaused: Türi- kevad sinu südames! Teid tervitab Kevadpealinn Türi! Naeratage! Hõisates kevadesse! Kuulutame kevadet! Kohtume Türil, kus siis veel!

Kevadpealinna juubeliaastal (2009) võeti kasutusele uus logo, mille autoriks on Tõnu Kukk. Tunnuslause – kevade kodu – mõtles välja Mihkel Langebraun.

Kaubamärk "Kevadpealinn" kuulub Türi linnale alates 2003. aastast. 2010. aastast kuulub kaubamärk TÜRI- KEVADE  KODU (logo) Türi Vallavalitsusele, kes omab registrisse kantud kaupade ja teenuste osas kaubamärgi kasutamise ainuõigust.


Traditsiooniks on kujunenud järgmised ettevõtmised:
* 20. märts – kevade tervitamine, kus osalevad teemapealinnade esindused ja Tallinn annab üle valitsusõigused. Toimub rõõmus kevadpidu;
* Pesakastide valmistamine
* TULBIpäevad
* Kevadtriatlon
* Rattaretk
* Türi Kevadfestival
* Türi Lillelaat
* Kevadjubi- ansambliga tantsupidu
* Ekskursioonid kaunitesse koduaedadesse
* Kontserdid
* Kunstinäitused