Avaliku ürituse korraldamise teatis

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Spordiürituse korraldamise ja pidamise nõuded sätestab spordiseadus (korrakaitseseadus).

Ürituse korraldamisest Türi vallas peab ürituse korraldaja kirjalikult teavitama Türi Vallavalitsust kui ametiasutust (va spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamine).
Ürituse teatist menetleb Türi Vallavalitsuse majandusosakond.
 
Teatise menetleja teavitab kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil:
1) kui ürituse korraldamiseks soovitakse muu hulgas muuta või ümber korraldada liikluskorraldust või kasutada liikluskorraldajaid, esitatakse teatis vähemalt üks nädal enne ürituse toimumist;
2) kui üritusel soovitakse korraldada ilutulestikku ning selleks tuleb lõhkematerjaliseadusega sätestatud alustel taotleda luba või kui üritusel soovitakse Türi valla loal tekitada teisi isikuid oluliselt häirivat müra või kasutada valgusefekte, esitatakse teatis vähemalt viis tööpäeva enne ürituse toimumist;
3) muudel juhtudel esitatakse teatis vähemalt kolm tööpäeva enne ürituse toimumist.
Üritus kantakse internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee avaldatud sündmuste kalendrisse.
Avaliku ürituse korraldamise teatis (.rtf) , (.pdf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)

 

Info:

(II korrus)

Alus: Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Türi vallas

Korrakaitseseadus