Avalikul üritusel toidu valmistamine/müük

17.06.20

Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema Veterinaar- ja Toiduametit (VTA) teavitanud ning järgima toiduohutuse nõudeid.

Kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu ja/või ei ole eritemperatuur tagatud, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.

Amet kontrollib avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele. Samadest põhimõtetest lähtuvalt kontrollitakse ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides.

Kuidas avalikul üritusel toitu ohutult valmistada/müüa?

Kui Teie soovite on minna laadale toitu müüma ja/või valmistama, siis pöörake tähelepanu järgnevale:

 • Eelnevalt tuleb oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit;
 • Igal toidukäitlejal tuleb koostada enesekontrolliplaan ning seda tuleb hoida kättesaadavana igal üritusel, millest osa võetakse;
 • Müügil olev toit peab olema jälgitav. Jälgitavus tähendab seda, et Te olete võimeline tõendama, kust on pärit toit, mida müüte või kasutate toidu valmistamiseks. Teil peavad olemas olema toidu saatedokumendid;
 • Toit, mis vajab säilimiseks külmkapi temperatuuri, tuleb sellisel temperatuuril hoida kogu müügiaja jooksul. Külmkapi temperatuuri vajava toidu hoidmine kõrgemal temperatuuril, tekitab soodsa keskkonna bakterite arenguks. Bakterid tekitavad erinevaid terviseprobleeme, millest mõnedel võivad olla tõsised tagajärjed. Külmkapi temperatuuri vajava toidu säilitamisel on näiteks heaks praktikaks mobiilsete külmvitriinide kasutamine. Infot külmseadmete müügi ja rendi kohta leiab internetist;
 • Te peate olema terve. Te ei tohi põdeda viirus- ja nakkushaigusi;
 • Teil peavad olema võimalused isikliku hügieeni tagamiseks, sh hügieeniliseks kätepesuks;
 • Kui Te müüte müügipakendisse pakendamata toitu või valmistate toitu kohapeal, siis kõik pinnad, millega toit kokku puutub peavad olema puhtad ja terved. Vajadusel tuleb tööpindu puhastada ka laadapäeva jooksul, et välistada ristsaastumist;
 • Küpsetage toitu põhjalikult, eriti liha, muna ja mereande. Sea- ja kanaliha sisetemperatuur peab olema vähemalt 75°C;
 • Hoia valmistoit ja toores toit eraldi;
 • Varuge prügi jaoks vajalik. Mõelge läbi, kas Teil on vaja ära visata ka vedelikke;
 • Veenduge, et teate allergiat või talumatust põhjustavaid aineid või tooteid ning oskate tarbijale oma toodete (sh koostise) kohta informatsiooni anda.

Kuidas oma tegevusest Veterinaar- ja Toiduametit teavitada?

Kõik, kes avalikul üritusel toitu müüvad ja/või valmistavad, peavad oma tegevusest eelnevalt olema Veterinaar- ja Toiduametit (edaspidi VTA-d) teavitanud. Selleks tuleb esitada majandustegevusteade. Kõige mugavam on seda teha elektroonselt läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali https://portaal.agri.ee/ või paberkandjal, esitades ürituse toimumise asukohajärgsele VTA piirkonnakeskusele teisaldatava ajutise toitlustus- ja jaemüügiettevõtte majandustegevusteate:

Ida regiooni Järvamaa keskus 38 54520 ida@vet.agri.ee

Avalikul üritusel toidu müüjate ja valmistajate puhul on tegemist ajutise ja/või teisaldatava ettevõttega.

Ajutise jaemüügi/ toitlustamise puhul:

 • toidu müük või valmistamine kestab mitte rohkem kui 3 kuud;
 • ettevõte tegeleb jaemüügiga vaid ühel müügialal;
 • majandustegevusteade esitatakse iga ürituse (avalikud üritus, laat, turg, mess, festival jm) kohta eraldi;
 • majandustegevusteate esitamisel märgitakse teatisele tegevuse alustamise ning lõpetamise kuupäevad;
 • toidukäitlejal ei ole kohustus teavitada VTAd tegevuse lõpetamisest.

Teisaldatava jaemüügi/ toitlustamise puhul:

 • on tegemist mistahes liigutatava (kokku pandav, lahti võetav, ühest kohast teise viidav) käitlemisüksusega või seadega (müügivagun, järelhaagis, telkkatus jm);
 • teavitatakse VTAd ettevõtte juriidilise aadressi järgi üks kord tegevuse alustamisel;
 • peab taotlusele märkima ainult tegutsemise alguse kuupäeva;
 • teavitada tuleb igast käitlemisüksusest või seadmest eraldi (nt. kui toidukäitlejal on 3 müügiletti, siis tuleb teavitada igast müügiletist eraldi ehk esitada 3 majandustegevusteadet);
 • majandustegevusteate esitamisega on teavitamise kohustus täidetud ning ei pea enam teavitama igast üritusest eraldi, kuhu plaanitakse oma teisaldatava üksusega minna;
 • on toidukäitlejal kohustus teavitada VTAd tegevuse lõpetamisest, esitades teatise (majandustegevusteade või vabas vormis esitatud allkirjastatud teatis).

Igal toidukäitlejal tuleb koostada enesekontrolliplaan ning seda tuleb hoida kättesaadavana igal üritusel, millest osa võetakse. VTA veebilehelt on leitavad juhendmaterjalid enesekontrolliplaani koostamiseks (sh täidetav väliürituste enesekontrolliplaani näidis toidukäitlejatele).

NB!

 • Kauplejad peavad tagama toidu jälgitavuse (sh peavad kaasas olema saatelehed). Juhul kui VTA tuvastab müügilt tõendamata päritoluga toidu, siis loetakse see ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
 • Eritemperatuuri vajavale toidule peab olema eritemperatuur tagatud. Juhul kui VTA tuvastab temperatuurinõuete rikkumise, siis loetakse see toit ohtlikuks ning selline toit tuleb müügilt eemaldada.
 • Kui laadal soovitakse müüa oma kodus valmistatud toitu, tuleb lisaks eelnevale esitada VTAle majandustegevusteade eraelamus toidu käitlemise kohta.
 • Majandustegevusteadet ei pea esitama juhul, kui toitu pakub eraisik korra näiteks mõnel heategevusüritusel, kogukonda, kooli või lasteaiaperet ühendaval laadal. Teisisõnu sel juhul, kui ürituse eesmärgiks pole eeskätt tulu saamine, vaid kogukonna ühteliitmine.