Vallavalitsuse määruste eelnõud

13.10.21
    Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 3 p 19 alusel on Türi Vallavalitsuse määruste  eelnõud ja nende seletuskirjad kaitstud autoriõigusega.