Vallavalitsuse määruste eelnõud

18.01.21
    Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 3 p 19 alusel on Türi Vallavalitsuse määruste  eelnõud ja nende seletuskirjad kaitstud autoriõigusega.

Määruse eelnõu:

Türi Põhikooli arengukava aastateks 2021–2024 kinnitamine