Vallavalitsuse määruste eelnõud

Autoriõiguse seaduse (AutÕS) paragrahv 4 lg 3 p 19 alusel on Türi Vallavalitsuse määruste eelnõud ja nende seletuskirjad kaitstud autoriõigusega.