Vallavalitsuse määruste eelnõud

16.06.21
    Autoriõiguse seaduse (AutÕS) § 4 lg 3 p 19 alusel on Türi Vallavalitsuse määruste  eelnõud ja nende seletuskirjad kaitstud autoriõigusega.

Türi valla 2022. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord