Vallavalitsuse määruste eelnõud

Autoriõiguse seaduse (AutÕS) paragrahv 4 lg 3 p 19 alusel on Türi Vallavalitsuse määruste eelnõud ja nende seletuskirjad kaitstud autoriõigusega.

Türi Vallavalitsuse 31. mai 2021 määruse nr 5 „Türi valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine" muutmine