Ehitisregister

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Olemasolevad ehitised, kus kavandatakse laiendust või rekonstrueerimist ja on vaja välja anda kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad olema eelnevalt kantud ehitisregistrisse.

Oma ehitiste ehitisregistris olemasolu saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee

Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks esitab ehitise omanik vallavalitsusele vormikohase "Ehitise teatise" koos lisaga "Ehitise olulised tehnilised andmed" ja ehitise omandiõiguse dokumendi.

 

Info:
Kalev Pagarand
ehitusspetsialist (II korrus)
tel  5347 2657
e-post Kalev.Pagarand@tyri.ee