Hariduspreemia

Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.

 • Haridustöötajat premeeritakse igal aastal korraldatud konkursi korras.
 • Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest pedagoogi ametijärguga õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja (aasta nr).
 • Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.
 • Konkursi kuulutab iga aasta augustis välja Türi Vallavalitsus arvestusega, et kandidaate saab esitada konkursi väljakuulutamisest vähemalt kahe nädala jooksul.
 • Ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik isikud ja asutused arvestusega, et iga isik või asutus võib esitada ainult ühe kandidaadi.

Alus: Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

2022

 • Liia Sizask, Käru kooli õpetaja
 • Siiri Rätsep, Retla-Kabala kooli Oisu lasteaia õppetöö korraldaja ja Linnupeasa rühma õpetaja
 • Kerli Rhede, Laupa põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja

2021

 • Ülle Tammela-Viilipus, Türi põhikooli õppealajuhataja 
 • Leelia Karu, Türi ühisgümnaasiumi haridustehnoloog
 • Thea Teder, Väätsa põhikooli õpetaja

2020

 • Anneli Talviste, Türi Põhikooli õpetaja
 • Kelly Saatmann, Väätsa Põhikooli huvijuht ja õpetaja
 • Helen Ott, Türi Muusikakooli õpetaja ja õppealajuhataja

2019

 • Sirli Biene, Türi Põhikooli õpetaja
 • Tiia Pern, Väätsa Põhikooli õpetaja
 • Siiri Poopuu, Türi Lasteaia alushariduse õpetaja

2018

 • Eda Koskor, Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja
 • Jonas Nahkor, Väätsa Põhikooli õpetaja
 • Saidi Paluoja, Türi Lasteaia õpetaja

2017

 • Külli Piirits, Laupa Põhikooli õpetaja
 • Ringa Valling, Türi Lasteaia õpetaja
 • Ülle Pokk, Türi Toimetulekukooli õpetaja

2016

 • Merle Vantsi, Türi Põhikooli õpetaja
 • Karin Pihlik, Türi Lasteaia õpetaja
 • Anneli Paas, Laupa Põhikooli õpetaja

2015 

 • Aili Avi, Türi Põhikooli õpetaja
 • Averonika Beekmann, Türi Ühisgümnaasiumi keele ja kirjanduse õpetaja
 • Elle Pihelgas, Oisu Lasteaia kauaaegne juht

2014

 • Ellen Roosileht, Türi Põhikooli õpetaja
 • Ellu Rusi, Türi Ühisgümnaasiumi direktor
 • Anne Martis, Laupa Põhikooli õpetaja 

2013

 • Ants Oidekivi, Türi Muusikakooli õpetaja
 • Taiga Laur, Retla Kooli õpetaja ja treener