Hariduspreemia

Türi vald premeerib iga aasta sügisel kolme haridustöötajat, kelle eelmise õppeaasta panus hariduseesmärkide saavutamisel on olnud silmapaistev ning kelle igapäevane tegevus haridustöötajana on kogukonnas tunnustatud.
Haridustöötajat premeeritakse igal aastal korraldatud konkursi korras.
Konkursi võitnud haridustöötajatele määratakse Türi valla eelarvest pedagoogi ametijärguga õpetaja kuupalga alammääraga võrdne rahaline preemia ning talle omistatakse tiitel Türi valla haridustöötaja (aasta nr).
Konkursile esitatud nominente premeeritakse mälestusesemetega.
Konkursi kuulutab iga aasta augustis välja Türi Vallavalitsus arvestusega, et kandidaate saab esitada konkursi väljakuulutamisest vähemalt kahe nädala jooksul.
Ettepanekuid haridustöötajate premeerimiseks võivad teha kõik isikud ja asutused arvestusega, et iga isik või asutus võib esitada ainult ühe kandidaadi.

Alus: Türi valla haridustöötajate premeerimise kord

2019

Sirli Biene, Türi Põhikooli õpetaja;

Tiia Pern, Väätsa Põhikooli õpetaja;

Siiri Poopuu, Türi Lasteaia alushariduse õpetaja.

2018

Eda Koskor, Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja;

Jonas Nahkor, Väätsa Põhikooli õpetaja;

Saidi Paluoja, Türi Lasteaia õpetaja.

2017

Külli Piirits, Laupa Põhikooli õpetaja

Ringa Valling, Türi Lasteaia õpetaja

Ülle Pokk, Türi Toimetulekukooli õpetaja