Heakord


Kuhu panna kevadine prügi?

Kevadiste koristustööde ja suurpuhastuse käigus tekib alati ka jäätmeid, millest tihti soovitakse vabaneda põletamise teel. Lõkke tegemisel koduaias tuleb jälgida ohutusnõudeid- nii peab lõkkekoht alati olema vähemalt 8 meetri kaugusel hoonetest, täpsema info leiab aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/115062012013

Lisaks vajalikule ettevaatusele tulega ümberkäimisel on oluline teada, et keskkonnakaitseliselt on aktsepteeritav vaid töötlemata/immutamata puidu põletamine. Kõikide teiste jäätmete, eriti aga plastide põletamine on ümbritsevat keskkonda kahjustav.  SA Things poolt on loodud koduleht www.kuhuviia.ee, kust võib leida lähimad kohad, kuhu jäätmeid viia.

Türi vallas on võimalus kõigil eraisikutel viia tekkinud jäätmeid Türi jäätmejaama ja Oisu ning Kabala jäätmekogumispunktidesse. Olmejäätmeid seal vastu ei võeta kuid tasuta saab ära anda segapakendid (plast-, klaas-, metall-, kartongpakendid), paberi- ja papijäätmed, kile-, plastik- ja penoplastijäätmed, kasutatud mööbli, aknaklaasi, kasutatud rehvid, eterniidijäätmed, biolagunevad aia- ja pargijäätmed, oksad, ohtlikud jäätmed (ravimid, õlid, värvid, lakid, liimid, kemikaalid, õli-ja kütusefiltrid, happed, ohtlike aineid sisaldav pakend jne) ja elektroonikajäätmed (telerid, külmikud, pesumasinad, arvutid jms kodumasinad).

Olgem hoolivad oma elukeskkonna suhtes ning väldime prügi põletamisel keskkonna saastamist!