Kaasav eelarve 2021

Kaasava eelarvega ehitatakse Väätsale rannahoone ja renoveeritakse Käru simmaniplats.
 
21. oktoobril 2020. a lõppes hääletamine Türi valla kaasava eelarve projektide toetuseks ja 26. oktoobril kogunes kaasava eelarve ajutine komisjon hääli kokku lugema.
 
Hääletamistulemused näitasid, et kaalukalt sai poolthääli (178 häält) Väätsa rannahoone projekt, mille eelarve oli 25 000 eurot.
 
Projektikirjeldusest sai lugeda, et Väätsa rannamaja ehitusest saab kasu terve Türi vald ja loodetavasti leiavad seeläbi Väätsale tee veelgi enamad spordilaagrid, mis omakorda aitavad toetada kohalikku ettevõtlust. Rannamaja olemasolust saavad kindlasti kasu mitmed spordivõistluste korraldajad (rannavõrkpall, rannajalgpall, rannamaadlus jne) ja ka niisama  spordiharrastajad, kes on juba leidnud tee Väätsa rannavolle väljakutele.
 
Hetkel ei ole Väätsa rannaväljakute juures ühtegi kohta, kus vihma või tormituulte eest peitu pugeda. Ilma rannahooneta ei saa korraldada mitte ühtegi üle-eestilist noorte võistlust. Rannahoonet saab kasutada võrkpalliinventari jm hoiustamiseks ning rentida laste sünnipäevade (jm ürituste) pidamiseks.
 
Häältetulemuselt teise koha (144 häält) sai Käru simmaniplatsi projekt. Projekti eelarve ligi 25 000 eurot.
 
Käru üheks olulisemaks kultuuripaigaks on simmaniplats, mis paikneb kunagise rahvamaja asukohas aleviku südames. Platsil on tantsupõrand, varjualune ning pinkidega publikuala. Simmaniplatsi tantsupõrand ja varjualune on täna lagunenud ning vajab hädasti uuendamist: tantsupõranda alustoed ning pealislauad mädanenud, põrand on muutunud ohtlikuks; varjualuse katus laseb läbi ning alumised palgiotsad on mädanenud; lavaservas olnud kooriastmed on eemaldatud varasematel aastatel nende amortiseerumise tõttu.
 
Kaasava eelarve abil ehitatakse simmaniplatsile kivist tantsupõrand ja tõstetakse see senisest kõrgemale, et vihmavesi ei koguneks põrandale ega saaks seda kahjustada. Ehitatakse ka uus puidust varjualune. Eelarvest soetatakse simmaniplatsile ka 3 uut puidulippidest betoonpõhjaga metallkaanega prügikasti.
 
Hääletamise statistika:
 
Hääletati 891 korda, nendest e-hääli oli 700, arvesse läksid 834 häält, nendest e-hääli 648.
 
Hääletamise tulemused:
Projekti nimi e- hääled paberil kokku
1. Väätsa Rannahoone 145 33 178
2. Käru simmaniplatsi renoveerimine 81 63 144
3. Madalseiklusrada Türi järve äärde 114 19 133
4. Statsionaarsed pingid Kabalas 57 23 80
5. Padeli väljak 75   75
6. Änari küla mänguväljak 58 15 73
7. Türi linn kõndijasõbralikuks 46 8 54
8. Maastikurada jalgratturitele 29 9 38
9. Konna kontserdihoovi korrastamine 24 13 37
10. Taiksesse mänguväljaku rajamine ja seltsimaja parendamine 19 3 22
KOKKU: 648 186 834
 
Kaasava eelarve määruses oli seekord punkt, et inimesed, kes hääletavad rohkem kui 1 korra, nende hääled arvesse ei lähe. Kui eelmisel aastal oli  kõige rohkem hääletanud üks inimene 6 korda, siis sellel aastal 4 korda ning ükski tema hääl arvesse ei läinud.
 
Projektid viiakse ellu 2021. aastal.
 
Küsimuste korral saab infot finantsjuht Aime Roosiojalt telefonil 5344 7843 või meiliaadressil aime.roosioja@tyri.ee.
 
* Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse raha selliste objektide rajamiseks või parendamiseks, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses - kaasav eelarve. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. 2021. a eelarvesse on selleks puhuks kavandatud 50 000 eurot ja rahastatakse vähemalt kahte projekti.

_____________________________

 

Kaasav eelarve

Hääletamise teel selgitatakse välja, milliste vallaeelarve koostamiseks esitatud ettepanekute (ideede) rahastamist kogukond enim toetab.

Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ettepanekute seast ühe idee toetamiseks saab hääletada isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil (s.o 10.-21. oktoober 2020) Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Hääletamisest ei võta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe hääletamisele pandud idee poolt.

10 projekti, mis lähevad rahvahääletusele, on järgmised (projektid on vastavalt laekumise järjekorras vallavalitsusele):