Kaasav eelarve 2021

Hääletamise teel selgitatakse välja, milliste vallaeelarve koostamiseks esitatud ettepanekute (ideede) rahastamist kogukond enim toetab. 

Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ettepanekute seast ühe idee toetamiseks saab hääletada isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil (s.o 10.-21. oktoober 2020) Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Hääletamisest ei võta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.

Hääletamine toimub perioodil 10. – 21. oktoober 2020.

Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe hääletamisele pandud idee poolt.

 

Türi valla 2021. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord