Kaasav eelarve 2022

3.11.21

Türi valla 2022. a eelarves kaasava eelarve menetlemise ajutine komisjon

1) Paul Poopuu
2) Teet Hanschmidt
3) Ele Enn – komisjoni aseesimees
4) Kalmer Keevend
5) Milvi Aun
6) Raivo Matsina
7) Jaanus Roosileht
8) Katrin Puusepp
9) Kaarel Aluoja
10) Veiko Valang
11) Heili Burmeister
12) Meelike Noormann
13) Urmas Kupp -komisjoni esimees
14) Aime Roosioja

Komisjoni töö tulemusena selgus, et 2022. a saavad rahastuse projektid:

  1. Ronimispüramiidi soetamine ja paigaldus Laupa mõisaparki ning istumisaluste rajamine puutüvede ümber. Projekt sai 253 häält ehk 30,1% kõikidest häältest. Projekti maksumus 15 000 eurot;
  2. Pätipargist prillikiviks. Käru keskväljaku rajamise I etapp. Projekt sai 209 häält ehk 24,9% kõikidest häältest. Projekti maksumus 18 360,72 eurot.

Kolmandaks jäi projekt Mänguväljak Kahalasse (93 häält ehk 11,1% kõikidest häältest). Projekti maksumus oli 17 050 eurot. Komisjon vaatas antud projekti veelkord üle ning tõdes, et projekti taotlusesse ei ole maksumuse sisse arvestatud pinnase äravedu, aluskatte töid ja transporti.

Komisjon otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku pidada läbirääkimisi projekti esitajaga ning anda võimalus projekti muutmiseks. Kui uus projekti maksumus tuleb 16 639, 28 senti, siis projekt ka rahastatakse. Suurema summa puhul jääb projekt rahastamata ning vahendid kasutamata.

Hääled jagunesid:

Projektid

e- hääled

paber- hääled

 

kokku

 

Türi teine mänguväljak

31

0

31

7.

Välijõulinnaku rajamine Türi Ühisgümnaasiumi juurde

71

2

73

5.

Mänguväljak Kahalasse

42

51

93

3.

Kõndijasõbralik Türi linn

26

8

34

6.

Ronimispüramiidi soetamine ja paigaldus Laupa mõisaparki ning istumisaluste rajamine puutüvede ümber.

 

150

 

103

 

253

 

1.

Rododendroni peenra/ala rajamine Türi Ühisgümnaasiumi peasissekäigu juurde

 

18

 

0

 

18

 

9.

Türi järve äärde rannakohviku loomine.

86

6

92

4.

Pätipargist prillikiviks. Käru keskväljaku rajamise I etapp

124

85

209

2.

Teeme Taikse seltsimaja saali valgemaks ja ruumid hubasemaks

7

6

13

10.

Konna maja kogukonnahoov

22

2

24

8.

KOKKU

577

263

840

 

 

Hääletamise teel selgitatakse välja, milliste vallaeelarve koostamiseks esitatud ettepanekute (ideede) rahastamist kogukond enim toetab.

Vallaeelarve kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ja avalikustatud ettepanekute seast ühe idee toetamiseks saab hääletada isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletamisperioodil (s.o 10.-21. oktoober 2021) Türi vallas ning kes hääletamise hetkel on vähemalt 16-aastane.

Hääletamisest ei võta osa isik, kes on:
1) valimisõiguse tähenduses teovõimetuks tunnistatud;
2) kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannab karistust kinnipidamiskohas.
Hääletamisõigusega isik võib hääletada ühe korra ning ühe hääletamisele pandud idee poolt.

10 projekti, mis olid rahvahääletusel 2021. a (projektid on suvalises järjekorras):

1. Türi teine mänguväljak. Esialgne eelarve 6000 eurot. Idee on rajada mänguväljak Türile Kalevi parki, ujula kõrvale jäävale haljasalale, kus on paar puud, mis annavad varju ka kuumadel suvepäevadel. Mänguväljak oleks mõeldud väikelastele-mudilastele 1-4.a ja sinna sobilikud atraktsioonid - kaanega liivakast, turnimispuud, liuväljad, kiiged nii seljatoega kui ka ilma, tipi ja muidugi pingid, et vanemad saaksid oma lapsi jälgida. Mänguväljak peaks olema ka aiaga ümbritsetud. 
 
2. Välijõulinnaku rajamine Türi Ühisgümnaasiumi juurde. Esialgne eelarve 24 000 eurot. Idee on ehitada Tolli metsa, Türi Ühisgümnaasiumi juurde korralik välijõulinnak, mida saaksid kasutada kõik Türi valla elanikud. Kehalise kasvatuse õpetajad saaksid Türi ühisgümnaasiumi õpilastega teha seal erinevaid jõutreeninguid, mis aitaks kaasa õpilaste kehalisele arengule. Lisaks on üheks sihtgrupiks ka Türi linnastaadioni kasutajad ja lapsed, kes osalevad treeningutel. Muidugi ka tervisesportlased ja liikumishuvilised, kes peale jooksu või suusatrenni saaksid veel lisaks harjutusi teha. Välijõulinnakus oleks esindatud jõulinnak, kus saaks kõiki harjutusi teha oma keharaskusega, lisaks venitussein jpm.  Jõulinnakut eristaks tavapärastest jõulinnakutest jõumasinad nagu nt kükipress või rinnalt surumise pink. Sarnaseid masinaid on kasutatud ka Kääriku spordikeskuses, kus treenivad maailma tippsportlased.
 
3. Mänguväljak Kahalasse. Esialgne eelarve 17 050 eurot. Idee on rajada Kahala küla südamesse kaasaegne ning turvaline mänguväljak. Mänguväljak koosneks kahest luittoruga mängukeskusest, kahekohalisest kiigeraamist, liivakastiga mängumajast ja laste piknikulauast. Kahala on väike küla, mis viimaste aastate jooksul saanud nii mõnegi noore pere uueks kodukohaks. Väikesele kohale omaselt pole ka Kahala lastel ja noortel külas palju võimalusi vaba aja sisukaks veetmiseks. Sihtrühmaks on väikesed Kahala elanikud ja naaberkülade lapsed. Mänguväljaku rajamisega saaks muuta laste liikumise värskes õhus aktiivsemaks ja mitmekülgsemaks ning saaks taastada perede kokkusaamise koha mõnusaks ja kvaliteetseks ajaveetmiseks.
 
4. Kõndijasõbralik Türi linn. Esialgne eelarve 12 000 eurot. Idee on  paigaldada Türi linna 20 istepinki. Saunametsa surnuaeda viiva tee äärde 3; Kõrgessaare surnuaeda viiva tee äärde 5 (sh üks ka parkimisplatsi veerde); Türi I ja II bussipeatuse vahele 3; Türi tehisjärve linnapoolsesse äärde 3; Wiedemanni tänava äärde (järveni kõndimiseks) 2; Kungla tänava äärde 2 ja Tallinna tänava äärde 2 pinki.
 
5. Ronimispüramiidi soetamine ja paigaldus Laupa mõisaparki ning istumisaluste rajamine puutüvede ümber. Esialgne eelarve 17 050 eurot. Idee on soetada Laupa mõisaparki ronimispüramiid ja istumisalused. Ronimispüramiid pakuks põnevat ja arendavat tegevust nii põhikooli noorema, keskmise kui ka vanema vanuseastme lastele. Laupa mõisa(kooli) käib uudistamas ja imetlemas väga palju huvilisi, sageli noored lastega pered. Ka neile lastele, samuti ümbruskonna omadele, pakuks ronimispüramiid lisategevusi ja süvendaks nende liikumisharjumusi. Mitte vähetähtis pole seegi, et ronimispüramiid oma turnimisvõimalustega arendab lastes tasakaalu, kehalist võimekust; lisaks ka julgust ja tahet end proovile panna. Istumisringid/töölauad puude ümber on sobilikud kõigile: nii õuesõppe tundides töötavatele õpilastele, õues mängivatele lastele kui ka Laupa mõisaparki ja mõisat väisavatele täiskasvanutele, et jalga puhata.
 
6. Rododendroni peenra/ala rajamine Türi Ühisgümnaasiumi peasissekäigu juurde. Esialgne eelarve 7820 eurot. Rododendroni peenra rajamiseks tuleks praegused kõnniteed ja pingid ära võtta. Päevapäikese varjavad kõrged puud. Pinnas ei ole rododendronite jaoks sobiv, seega tuleks seda sobitada (nt pealmine kiht ära koorida, geotekstiil alla ja rododendronimuld peale panna). Hetkel on ala servas kolm väikest rododendronitaime, mis on üsna vanad, aga kuna pinnas ei ole õige, siis ei kasva nad paraku hästi. Tervele alale ei ole planeeritud ainult rododendroneid istutada. Nt keskele võib tekitada lainelise ääre ja väikeste kõrgendikega rododendronipeenra ja äärtesse muud sobivad taimed, mille vaheline pinnas oleks kaetud multšiga (nii oleks ala ka sügisel atraktiivne, värvikirev ja silmailupakkuv). Peenarde vahele soovime luua kõndimise ja istumise võimalused
 
7. Türi järve äärde rannakohviku loomine. Esialgne eelarve 25 000 eurot. Ajalooliselt on Türil suur ja äge rannakohvik olnud. Tänapäeva noortel on minimalistlikum vaade kohvikule, kuid paljuski mitmekesisem. Türi Noortevolikogu idee on luua Türi randa kahest merekonteinerist koosnev Türi Rannakohvik, kus noored saaksid proovida ettevõtlust kohviku pidamise näol. Ranna külastajad saaksid lisaks kohvikule, avalikule internetipunktile laenutada väga paljusid rannas ja õuealal kasutatavaid spordivahendeid ja mänguasju. Rannakohviku katusel on võimalik korraldada ka katusekontserte või nautida head vaadet järvele. Rannakohvikus on võimalik koostööd teha OTT turuga ning müüa kohalike küpsetatud pagartooteid, kooke, salateid jm. Kohviku menüü saavad teha noored ise. Lisaks saab kaasata noori, kes ei saa kohvikus müüja-ametis olla, kuid soovivad müügiks tuua enda tehtud toite.
 
8. Pätipargist prillikiviks. Käru keskväljaku rajamise I etapp. Esialgne eelarve 18 360,72 eurot. Projektiga soovitakse alustada Käru keskväljaku rajamist. Keskväljaku rajamise eesmärk on luua esteetiline multifunktsionaalne alevi keskus, kus on võimalused puhkamiseks, kauplemiseks, mitmesuguste sündmuste tähistamiseks (jõulukuuse süütamine advendiaja alguses, aastavahetus jt). Tulevikus võiks seal olla koht postipakiautomaadile ja laadimiskoht elektriautodele. Turvalise, elektriga varustatud kauplemiskoha loomine aitaks käivitada Kärus OTT-i (Otse Tootjalt Tarbijale), kus osaleks rohkem kauplejaid ja ostjaid kui senistel turupäevadel. Lahendada soovitakse turvaliselt parkimisprobleemi, viies autod eraldi parkimisalale. Korrastatakse olemasolev haljasala, paigaldatakse pingid ja prügikastid. Haljasala servas peatänava ääres kasvab praegune Käru jõulukuusk, mille asukoht ei ole turvaline. Haljasala keskel kasvavast väikesest kuusest loodetakse kasvatada uus Käru jõulupuu. Lisaks luuakse pinkide paigaldamise näol aleviku peatee äärde puhkamisvõimaluse, mis seni puudub.
 
9. Taikse seltsimaja saal valgemaks ja ruumid hubasemaks. Esialgne eelarve 10 800 eurot. Idee on paigaldada Taikse setsimaja saali lakke uued valgustid ja juhtmestik (hetkel on eemaldatud kõik lambid laest, sest need ei olnud enam töökorras ja juhtmestik oli eluohtlik). Soov on vahetada veel seni vahetamata jäänud aknad uute vastu; paigaldada garderoobi nagid koos istepinkidega ja teenindusletiga, soetada saali uued lauad ja neile laualinade komplektid, põrandatele porivaibad ja porimattide süsteem; erinevatesse ruumidesse, uutele akendele hubasuse loomiseks ka uued kardinad.
 
10. Konna maja kogukonnahoov. Esialgne eelarve 22 360 eurot. Idee on rajada kogukonnamaja hoovi ökokäimlad, näidiskompostlate hoov, kõnniteede kivikate, teostada lava- ja hoovivalgustuse elektritööd.
 
Hääletamine toimub 10.-21. oktoober Türi valla raamatukogudes ja interneti teel.
 

Kogukondliku kokkuleppe alusel vallaeelarve osa koostamine (Türi valla finantsjuhtimise kord)

Türi valla 2022. aasta eelarves kogukonda kaasava eelarveosa koostamiseks esitatud ettepanekute hääletamise kord