Kaasav eelarve 2024

21. oktoobril lõppes hääletamine Türi valla kaasava eelarve projektide toetuseks ja 25. oktoober kogunes kaasava eelarve ajutine komisjon, et e- ja paberhääled kokku lugeda. Kokku oli kehtivaid hääli 635, mis on mõnevõrra väiksem kui eelmisel aastal. Kõige rohkem hääli kogus projekt „Kädva külamajale mitmeotstarbelise väliauditooriumi ehitamine", mis sai kokku 154 häält (e-hääli 88 ja paberhääli 66). Teisele kohale tõusis projekt „Retla-Kabala kooli Oisu õppehoone staadioni ja korvpalliplatsi uuendamine", mis kogus 150 häält (e-hääli 52 ja  paberhääli 98). 

Türi valla kaasava eelarve suuruseks on 50 000 eurot ning toetatakse vähemalt kahte ideed. Kaasav eelarve toimus nüüd kaheksandat korda. Selle aja jooksul on rahastatud 15 projekti. Varasemalt on võiduprojektid läinud Kärusse (4 projekti), Laupale (4 projekti), Kabalasse (3 projekti) ning Türi linna, Väätsa alevikku, Kahalasse ning Kõrgessaarde (1 projekt).

Kaasav eelarve on elanike osalemine avaliku raha kasutamise planeerimisel ja jaotamisel. Kogukonda kaasavas eelarvemenetluses planeeritakse vallaeelarvesse raha selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Kaasava eelarve menetluse kaudu vallaeelarvesse planeeritud raha abil rajatud või parendatud objekt ei tohi tekitada vallale ebamõistlikke kulusid.

Esitatud ettepanekute hindamiseks ning teostatavuse kohta seisukoha andmiseks moodustab vallavalitsus ajutise komisjoni. Ajutise komisjoni koosseisu peavad kuuluma vallavolikogu igast alalisest komisjonist komisjoni esitatud 1-2 liiget ja 2 vallavalitsuse esindajat.

Komisjon analüüsib ettepaneku teostatavust ajalisest, rahalisest, tehnilisest ja õiguslikust aspektist ja valib välja kuni 10 ettepanekut, mis esitatakse hääletamiseks kogukonnale. Ettepanekute analüüsimise käigus võib komisjon sarnaseid ettepanekuid omavahel liita või täiendada.

Komisjon ei suuna avalikule hääletamisele ettepanekuid, mis on tehtud Türi valla sellise asustusüksuse (linna, aleviku, küla) kasuks, kuhu kahe viimase eelarveaasta jooksul on kogukonda kaasava eelarvemenetlusega juba vallaeelarvest raha eraldatud.

Hääletamise täpsema korra kehtestab igaks vallaeelarve eelnõu menetlemiseks vallavalitsus.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ettepanek viiakse ellu hääletamisest järgneval eelarveaastal.