Käru valla üldplaneering

Käru valla üldplaneering on kehtestatud Käru Vallavolikogu 27. novembri 2008 määrusega nr 8

Käru valla üldplaneeringu joonis (.jpg)

Käru valla üldplaneeringu seletuskiri