Kriisiolukordadeks valmisolek

(Päästeameti 01.05.2019 kiri nr 7.3-5/5632-1, registreeritud 16-2.2/2133)

Piirkonna ohud

Ohtlikud ettevõtted (KOV territooriumil asuvad ohtlikud ettevõtted, nende ohuallikas ja viited nende kodulehtedele). Suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete info: Päästeameti kodulehelt ja Maa-ameti kaardirakendusest

Üleujutusohtlikud alad (maa-ameti üleujutusohtlike alade kaardirakendus).

Elutähtsad teenused – soovituslik juhis www.kriis.ee

Kohalike teede sõidetavus ja toimepidevuse piirmäärad (volikogu määrus)

Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine

www.kriis.ee -nõuanded, valmistumine ja käitumisjuhised kriisiolukordades.

Hakka vabatahtlikuks. Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga: Vabatahtlik päästja, Abipolitseinik, Kaitseliit, Naiskodukaitse

OLE VALMIS
Naiskodukaitse poolt välja töötatud käitumisjuhiste äpp „Ole valmis!". Rakenduse saab tasuta alla laadida ning see on kasutatav ka ilma internetiühenduseta.

Abi saamine kriisiolukorras

Päästekomandode kaart