Kuldne aumärk

Türi valla aumärk on Türi valla sümbol Türi valla nimel austuse ja tunnustuse avaldamiseks.

Türi valla aumärgi kujunduse kinnitab vallavolikogu otsusega.

Türi valla kuldne aumärk antakse täisealisele füüsilisele isikule Türi vallale osutatud silmapaistvate teenete ja valla huvides tegutsemise eest.

Ettepanekuid Türi valla aumärgi andmiseks võivad teha füüsilised ja juriidilised isikud, asutused ning vallavalitsus ja vallavolikogu.

Türi valla aumärgi andmise otsustab vallavalitsus ja vormistab otsuse korraldusega.

Türi valla aumärki ei asendata.

Türi valla aumärki ei anta postuumselt.

ETTEPANEK kuldse aumärgi andmiseks  (.rtf),  (e-vorm, nõuab digiallkirjastamist)


Alus: Türi valla põhimäärus

2022

Teet Reier – pikaajalise tänuväärse töö eest Türi valla maine kujundamises ning Türi valla ajalehe Türi Rahvaleht toimetamise eest.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meelis Välimäe – pikaajalise tähelepanuväärse panuse eest Türi Vabatahtliku Tuletõrje Ühingus ning Ukraina sõjapõgenike abistamisse suure panuse andmise eest.

 

Anu Zinovjev – silmapaistva panuse eest Türi valla ettevõtlusse, ettevõtluse arengusse ning tänuväärse vabatahtliku panuse eest Türi vallas toimuvates ettevõtmistes ning tegevustes.

 

 

 

 

 

 

 

2021

Virve Simmermann - pikaajalise tänuväärse töö eest kohaliku spordielu korraldamisel ja Käru piirkonna kogukonna arengusse panustamisel.

Tõnu Uibopuu - ettevõtluse edendamise ja töökohtade loomise eest Türi valla erinevates piirkondades ning kultuurisündmuste toetamise eest.

Lii Laanemets - mitmekümneaastase pühendunud ja järjepideva töö eest Türi valla õiguspraktika kujundamisel õigusloomesse.

2020

Anne Sillamaa - Pikaajalise tänuväärse vabatahtliku töö eest kohaliku spordielu korraldamisel. Anne on Käru spordielu hing ja süda.

Toomas Tamm - Silmapaistva panuse eest Türi valla perearstikeskuse loomisel.

Ülle Kuldkepp - Mitmekesise loometöö, Türi valla mainekujunduse ning eduka osalemise eest rahvusvahelistel kunstinäitustel.

2019

Eha Pehk - silmapaistva panuse eest eakate ühistegevuse eestvedajana, kauaaegse vabatahtliku töö eest eakate õigusabiteenuse loomisel ja osutamisel, eakate tegevuskeskuse ja klubi „Ehavalgus" töö korraldamise ning juhtimise eest Türi vallas.

Eha Pehk

Valdo Praust – pikaajalise töö eest Eesti Jalgrattamuuseumi rajajamisel, pühendunud ajaloo ja mõisate uurijana ning hea partnerina kohalikule kogukonnale.

Valdo Praust

2018

Anne Toome - Pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel, Türi muusikakooli klaveriõpilaste juhendamisel ning noorte edukal ettevalmistamisel konkurssideks.

Anne Toome

Urmas Laks - Silmapaistva panuse eest maaelu edendamisel, piirkonnas põllumajanduse arendamisel ja kogukonna arengusse panustamisel.

Urmas Laks

2017

Aili Avi - aktiivse ja mitmekülgse tegutsemise, kogukonna arengule kaasaaitavate tegevuste ja projektide algatamise, elluviimise ning mainekujundamisele kaasaaitamise eest.

Aili Avi

Sulo Särkinen - pühendumusega tehtud eduka tegevuse eest noorsootöö arendamisel ja projektide kirjutamisel, suursündmuste korraldamisel ning piirkonna tuntuse kujundamisel.

Sulo Särkinen

Urmas Piigert - suure panuse eest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide Türi piirkonna tegevuste arendamisel ja aktiivsel ettevõtmiste korraldamisel.

Urmas Piigert

2016

Ülle Välimäe - pühendunud tegevuse eest Türi valla ja maakonna kultuurielu edendamisel, rahvakultuuri hoidmisel, rahvamajade ühingu juhtimisel ja kultuuri valdkonna eest seismisel.

Ülle Välimäe

Otto Männa - ujumistraditsiooni hoidmise, pühendunud ja eduka treeningtöö eest noortega.

Otto Männa

Juhan Sihver - pühendumusega tehtud pikaajalise eduka töö ja panuse eest muuseumi arendamisel, valla tutvustamisel ning piirkonna tuntuse kujundamisel.

Juhan Sihver

2015

Ain Aasa - suure panuse eest maaelu edendamisel, piirkonnas põllumajanduse arendamisel ja kogukonna arengusse panustamisel.

Ain Aasa

Olev Kenk - olulise panuse eest Türi valla tegemiste kajastamisel vabariiklikus meedias ja seeläbi paikkonna tutvustamisel ning valla tuntuse kujundamisel.

Olev Kenk

Ulvi Tamm - pikaajalise eduka töö eest muusikahariduse andmisel, Türi poistekoori juhendamisel ning noorte pärimusmuusikafestivali korraldamisel.

Ulvi Tamm

2014

Silja Aavik - Valla hariduseluselu edendamise ja suurepärase töö eest Türi Muusikakooli arendamisel tunnustatud õppeasutuseks.

Silja Aavik

Mati Sadam - Tulemusliku töö eest noorte treenimisel, märkimisväärse panuse eest valla spordielu edendamisel ja aktiivsel ürituste korraldamisel.

Mati Sadam

Leonhard Soom - Kergejõustiku traditsioonide hoidmise, sportlike eluviiside propageerimise ja kauaaegse eduka treeningtöö eest noortega.

Leonhard Soom

2013

Leo Rehela - Kauaaegse ja aktiivse panuse eest aianduse valdkonnas, ilmavaatlustega tegelemisel, Türi Lillelaatade korraldamisel ja paikkonna koduloo tutvustamisel.

Leo Rehela

Teet Hanschmidt - Kauaaegse panuse ja pühendumuse eest Türi kiriku ja koguduse juhtimisel ning kultuurimälestise hoidmisel.

Teet Hanschmidt

Deivi Šadeiko - Märkimisväärse panuse eest Türi valla laste ja täiskasvanute spordiharrastuste edendamisel ning Paide-Türi rahvajooks korraldamisel.

Deivi Šadeiko

2012

Ants Oidekivi - Pühendumuse eest noorte muusikute õpetamisel, orkester Türi juhtimisel ja puhkpillimuusika propageerimisel ning valla kultuurielu edendamisel.

Ants Oidekivi

Endla Sootla - Loodus-reaalsuuna arendamise, reaalainete populariseerimise ja kauaaegse tulemusliku töö eest füüsikaõpetajana.

Endla Sootla

Rene Viljat - Paikkonna aja- ja koduloo jäädvustamise, kogumise ja tutvustamise ning Türi Rahvalehes fotorubriigi „Uus ja vana Türil" toimetamise eest.

Rene Viljat

Vello Laprik - Kauaaegse panuse eest Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide Türi piirkonna tegevuste arendamisel ja aktiivsel ettevõtmiste korraldamisel.

Vello Laprik

2011

Koit Teder - Ale talu arendamise, Türi valla külade ja valla elu edendamise eest.

Koit Teder

Elor Ilmet - Rassi küla arendamise, Tagametsa skaudilaagri loomise, matka- ja metsaradade rajamise ning panuse eest Türi linna, Kabala, Oisu ja Türi valla ühinemisel.

Elor Ilmet

Kaarel Aluoja - paikkonna aja- ja koduloo uurimise, kogumise, jäädvustamise ja tutvustamise ning Laupa mõisakooli arendamise eest.

Kaarel Aluoja

2010

Heino Aavasalu - Türi piirkonna, Järvamaa ning ka kogu Eesti motokrossi elu arendamise ja juhtimise eest. Tänu tema jõupingutustele on valminud rahvusvaheliste võistluste korraldamise nõuetele vastav Kihli motokeskus.

Heino Aavasalu

Viia Ivask - Flöödi eriala õpetamise, flöödiansamblite loomise ja õpilaste eduka õpetamise eest. Auhinnalisi kohti on Ivaski õpilased saavutanud pea kõikidel puhkpillikonkurssidel.

Viia Ivask

Anneli Kenk - Türile ja kogu Järvamaale väga olulise väikefirma, mis oma tegevusega aitab oluliselt kaasa Türi valla maine tõusule, ülesehitamise eest ning mitmete Türi valla ja Järvamaa esindustrükiste kujundamise eest.

Anneli Kenk

2009

Arvo Kuutok - Takkasaare talu arendamise eest vabariiklikuks esindustaluks, mis on toonud tuntust Türi vallale.

Arvo Kuutok

Leelo Männa - Türi piirkonna kunstiringide tulemusrikka juhendamise ja Türi Majandusgümnaasiumi kunstiõppesuuna väljaarendamise eest.

Leelo Männa

Elle Raudsepp - Türi linna ja valla hariduselu arendamise ja edendamise ning Tartu Ülikooli Türi Kolledži pikaajalise eduka juhtimise eest.

Elle Raudsepp

2008

Reiu Sootla - Türi piirkonna hariduselu edendamise ja Türi Gümnaasiumi pikaajalise arendamise eest ja suurepärase töö eest koolijuhina.

Piret Rammo - Laupa Põhikooli juhtimise, arendamise ja mõisakoolide  ühingu eestvedamise eest.

Piret Rammo

Mati Roosmaa - Spordielu edendamise ja maareformi eduka elluviimise eest Kabala piirkonnas.

Mati Roosmaa

2007

Kaia Iva - Lõuna-Järvamaa nelja omavalitsuse ühinemisprotsessi aktiivse eestvedamise eest.

Kaia Iva

Maili Roosme - Türi Majandusgümnaasiumi arendamise eest ja suurepärase töö eest õpetajana ning õppealajuhatajana.

Maili Roosme