Sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamise teenuse toetus

24.04.23

Sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamise teenuse toetus on Türi valla eelarvest toimetulekuraskustesse sattunud isikule, kellele endale või kelle perekonnale on iseseisvaks turvaliseks toimetulekuks, suuremaks iseseisvuseks ning omavastutuse võime arendamiseks vajalik sotsiaalne või psühholoogiline nõustamine, sotsiaalse või psühholoogilise nõustamise teenuse kulu katmiseks makstav mitteperioodiline toetus.

  • Sotsiaalse või psühholoogilise nõustamise teenuse eest makstakse toetust teenuse hinna suuruses summas.
  • Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, millele lisatakse teenuseosutaja väljastatud arve.
  •  Kui taotleja on esitanud taotluses vastava tahteavalduse, võib toetuse maksta ka teenuseosutajale.

Alus: sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 119)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)