Olulised organisatsioonid

 

HÄDAABI

Hädaabinumbrile helistades:

  • teatage võimalikult kiiresti ja selgelt, mis on juhtunud, kus see juhtus ning kes helistab;
  • jääge rahulikuks ja vastake esitatud lisaküsimustele;
  • jätke meelde ja andke operaatorile edasi sündmusega seotud isikute (mees/naine, eeldatav vanus, kasv, riietuse kirjeldus), sõidukite (reg number, mark, värvus) ja muude asjaolude võimalikult täpne kirjeldus;
  • ärge lõpetage kõnet enne, kui operaator annab selleks loa.

Selgitage lastele, millal ja kuidas tuleb ja tohib helistada numbrile 112.
Hädaabinumber 112 valitakse ühtemoodi nii mobiil- kui ka tavaliselt telefonilt ja sellele helistamine on tasuta.

 

 

 

 

POLITSEI

Politsei- ja Piirivalveametis töötab ligi 5000 inimest igapäevaselt selle nimel, et Eestis oleks turvaline. Lisaks PPA meeskonnale abistab meid pea poolteist tuhat vabatahtlikku, kes panustavad oma vaba aega ja energiat abipolitseinike ning vabatahtlike merepäästjatena.

 

Türi valla piirkonnapolitseid ja veebipolitseinik:

 

 

 

 

 

 

Türi piirkonnapolitseinik Helen Sopp (Türi linna piirkond)
helen.sopp@politsei.eetel 5307 0316
Asukoht: Hariduse tn 3, Türi linn, II korrus. Vastuvõtt igal neljapäeval kell 9-11

 

 

 

 

 

 

 

Türi piirkonnapolitseinik Grete Linusk (Türi valla maapiirkond)
grete.linusk@politsei.eetel 384 9930; 5349 3458 
Asukoht: Hariduse tn 3, Türi linn, II korrus. Vastuvõtt igal neljapäeval kell 9-11

 

Virginia Ciunite - veebipolitseinik
virginia.ciunite@politsei.eetel 384 9932
Ametikoha aadress: Tallinna tn 12, 72720, Paide linn

 

Struktuuriüksus:
Lääne prefektuur
Kesk-Eesti politseijaoskond 
Paide piirkonnagrupp 

 

 

 

 

 

PÄÄSTEAMET

Päästeamet on Siseministeeriumi valitsemisala asutus. 01.07.2021 seisuga töötas Päästeametis 2080 teenistujat, olles nii suuruselt kolmas avaliku sektori asutus Eestis.
Päästeametis on 5 valdkonda – ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimine ja hädaolukordadeks valmistumine. Päästeametis on kokku 59 teenust, sh 28 põhi- ning 31 tugiteenust.
Päästeametiga saab ühendust telefonidel 112 (hädaabi) ja 1247 (riigiinfo telefon)

 

 

 

 

KAITSELIIT

Kaitseliit on kaitsejõudude osa, Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mis täidab temale Kaitseliidu seadusega ja selle alusel pandud ülesandeid.
Eesti Kaitseliidu organiseerimisele Järvamaal pandi alus kindralmajor Johan Unt'i ringkirjaga18.detsembrist 1924. Kaitseliidu Järva Malev taasasutati 14. aprillil 1990 Roosna-Allikul. Kaheteistkümne aastaga on malev kasvanud kogu maakonda hõlmavaks organisat­siooniks, mille neljas üksikkompaniis ja nende rühmades on kokku üle 600 liikme.

 

 

 

 

NAABRIVALVE

MTÜ Eesti Naabrivalve (edaspidi ÜHING) on 05. mail 2000 kodanikualgatuse korras asutatud ühing, mille eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühingu missiooniks on tagada igaühe kodu ja naabruskonna turvalisus.

 

 

 

 

 

PEREARSTI NÕUANDLA

Perearsti tasuta nõuandeliini teenust osutatakse aastast 2005. Kokku on nõuandjate meeskonnas 30 meditsiinitöötajat, kes vastavad kõnedele 24 tundi ööpäevas, ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel. Kõik perearsti nõuandetelefoni meedikud on pikaajalise ja mitmekülgse kogemusega.

 

 

 

PALUN ABI (OHVRIABI)

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna eesmärk on luua turvalisem elu nii kõigile eestimaalastele kui ka välismaal viibivatele Eesti kodanikele. Teiste hulgas toetame inimkaubanduse ohvreid, seksuaalselt väärkoheldud ja saatjata alaealisi jpt, aga ka inimesi, kes soovivad loobuda enda vägivaldsest käitumisest.