Puudega lapse vanemale

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) on koostanud käsiraamatu „Teekond erilise lapse kõrval" puudega ja erivajadustega laste ja noorte lähedastele.

Vt EPIKoda koduleheküljelt:

Eesti keeles - https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_EST.pdf

Vene keeles - https://www.epikoda.ee/wp-content/uploads/2018/01/EPIK_Kasiraamat_RUS.pdf