Elukohatõend ja rahvastikuregistri väljavõte

25.08.20

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa kohta.
Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles. Taotluse võib esitada e-posti teel digiallkirjaga, omakäelise allkirjaga skaneeritult või täita vallavalitsuses kohapeal. Elanike nimekirja taotlus võib olla esitatud ka suuliselt. Eestikeelseid väljavõtteid saadetakse avaldaja soovil kas postiga või krüpteeritult e-postiga, inglisekeelset rahvastikuregistri väljavõtet väljastatakse ainult paberkandjal ning seda väljastatakse avaldajale ainult vallavalitsusest (ei saadeta ei posti ega e-postiga).
Väljavõtte rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, tema alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendi ning ruumi omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja taotlemine: teabe- ja andmehaldur Katrin Keevend.

AVALDUS elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(I korrus, kabinet 102)