Elukohatõend ja rahvastikuregistri väljavõte

11.01.21

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa kohta.
Andmetega on võimalik tutvuda e-teenuse lehel rahvastikuregister.ee või teabeväravas www.eesti.ee (rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades).

E-teenusena on rahvastikuregistri portaalis võimalik tellida enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava korduvaid perekonnasündmuse tõendeid (sünni, abielu, lahutuse ja nime muutmise kohta). See vajadus võib tekkida näiteks olukordades kui esmane tõend on kadunud ning seda on vaja kuhugi asutusse esitada või kui soovitakse võõrkeelset tõendit kasutamiseks välisriigis. 

Rahvastikuregistri väljavõtet ja elukohatõendit on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles. Taotluse võib esitada e-posti teel digiallkirjaga, omakäelise allkirjaga skaneeritult või täita vallavalitsuses kohapeal. Elanike nimekirja taotlus võib olla esitatud ka suuliselt. Eestikeelseid väljavõtteid saadetakse avaldaja soovil kas postiga või krüpteeritult e-postiga, inglisekeelset rahvastikuregistri väljavõtet väljastatakse ainult paberkandjal ning seda väljastatakse avaldajale ainult vallavalitsusest (ei saadeta ei posti ega e-postiga).
Väljavõtte rahvastikuregistrisse kantud andmetest (täisealise isiku enda, tema alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa kohta), elukohatõendi ning ruumi omanikule ruumi registreeritud elanike nimekirja taotlemine: teabe- ja andmehaldur Katrin Keevend.

AVALDUS elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Info Siseministeeriumi kodulehel: https://www.siseministeerium.ee/et/korduvad-toendid-ja-valjavotted

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(II korrus)