Rahvastikuregistri väljavõte

22.05.20

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema ja tema alaealiste laste, eestkostetavate ja tema surnud abikaasa kohta.

Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles.

AVALDUS elukohatõendi/rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks

Info: 
Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee