Elukohatõend

11.01.23

Rahvastikuregistrisse kantud andmetele on juurdepääsuõigus  täisealisel isikul tema, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa kohta.
Andmetega on võimalik tutvuda e-teenuse lehel rahvastikuregister.ee või teabeväravas www.eesti.ee (rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades).

Täpsemalt Rahvastikuregistri e-teenustest saab lugeda https://www.eesti.ee/et/eluase-ja-keskkond/eluasemega-kaasnevad-teenused/elukoha-registreerimine või rahvastikuregistri portaalist.

Türi Vallavalitsus väljastab tasuta elukohatõendit või ruumi registreeritud isikute nimekirja.

Elukohatõendit väljastatakse nii eesti kui inglise keeles, ruumi registreeritud elanike nimekirja vaid eesti keeles. Taotluse võib esitada e-posti teel digiallkirjaga, omakäelise allkirjaga skaneeritult või täita vallavalitsuses kohapeal. Elanike nimekirja taotlus võib olla esitatud ka suuliselt.

Eukohatõendi taotluses esitatakse järgmised andmed:

- avaldaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
- kontaktandmed (telefoninumber; e-posti aadress);
- kelle kohta elukohatõendit soovitakse - kas enda või oma alaealise lapse (viimasel juhul lapse ees- ja perekonnanimi ja isikukood);
- kas soovitakse eesti- või ingliskeelset tõendit ja eestikeelse tõendi puhul ka kättesaamise soov (kas e-posti või tavapostiga).

Elanike nimekirja väljastamise taotluses on vaja esitada avaldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ruumi täpne aadress ja väljastamise viis (kas e-posti või taavapostiga).

Inglisekeelset elukohatõendit väljastatakse ainult paberkandjal ning seda väljastatakse avaldajale vallavalitsusest (ei saadeta ei posti ega e-postiga).

Info: 

Katrin Keevend
teabe- ja andmehaldur
521 3057
Katrin.Keevend@tyri.ee
(II korrus)