Rehabilitatsiooniteenused lastele

19.05.20

Koostöös Keila Teraapiakeskusega pakub Türil tegutsev meeskond rehabilitatsiooniteenuseid kuni 16-aastastele lastele. Meeskonda kuuluvad tegevus/ratsutamisterapeut, eripedagoog/psühholoog, sotsiaaltöötaja ja neuroloog. Keila teraapiakeskusest käivad kohapealset meeskonda täiendamas loov/muusikaterapeut, füsioterapeut ja kogemusnõustaja, koostööd tehakse kohalikes haridusasutustes töötavate logopeedidega.

Kui lapsevanem on mures või märgatakse lasteaias-koolis, et lapse suhted eakaaslastega on keerulised, esineb kõne- või õpiraskusi, kohmakust liikumisel vms, siis julgustame meekonnaga ühendust võtma. Rehabilitatsiooniteenuseid ja professionaalse hinnangu olukorrale saavad vajadusel ka need lapsed, kellele rehabilitatsiooniplaani ei ole koostatud. 

Kõige keskmes on laps ja tema heaolu. Meie meeskond teeb tihedat koostööd piirkonna lasteaedade ja koolidega, et toetada vajadusel lapse hakkamasaamist nii sotsiaalsel tasandil kui õppimises. Tähtis on see, et lapsel oleks nii kollektiivis kui kodus tore ja turvaline, sest just siis saab toimuda õppimine ja areng. 

Info:
Maarja Brause
Türi meeskonna arst-koordinaator
maarja.brause@keilark.ee või telefonil 5458 3662

https://keilatk.ee/turi/