Rehabilitatsiooniteenused

5.04.21

Koostöös Keila Teraapiakeskusega pakub Türil tegutsev meeskond rehabilitatsiooniteenuseid kuni 16-aastastele lastele. Meeskonda kuuluvad tegevus/ratsutamisterapeut, eripedagoog/psühholoog, sotsiaaltöötaja ja neuroloog. Keila teraapiakeskusest käivad kohapealset meeskonda täiendamas loov/muusikaterapeut, füsioterapeut ja kogemusnõustaja, koostööd tehakse kohalikes haridusasutustes töötavate logopeedidega.

Kui lapsevanem on mures või märgatakse lasteaias-koolis, et lapse suhted eakaaslastega on keerulised, esineb kõne- või õpiraskusi, kohmakust liikumisel vms, siis julgustame meekonnaga ühendust võtma. Rehabilitatsiooniteenuseid ja professionaalse hinnangu olukorrale saavad vajadusel ka need lapsed, kellele rehabilitatsiooniplaani ei ole koostatud. 

Kõige keskmes on laps ja tema heaolu. Meie meeskond teeb tihedat koostööd piirkonna lasteaedade ja koolidega, et toetada vajadusel lapse hakkamasaamist nii sotsiaalsel tasandil kui õppimises. Tähtis on see, et lapsel oleks nii kollektiivis kui kodus tore ja turvaline, sest just siis saab toimuda õppimine ja areng. 

Teenuse osutamise koht: Türi Kevade Kool, Vabriku pst 12, Türi

Täpsem info ja teenusele registreerimine:

E-postiga tyri@keilark.ee
Telefonil 51 09 926 ( Türi )
                56 607 792 (Keila – teenuste üldine koordineerimine)