Seltsitegevus

Türi valla eelarvest toetatakse mittetulundusühinguid vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamisel, kohaliku omaalgatuse toetamisel ning elukeskkonna arendamisel.

Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord asub siin.
Türi valla terviseedenduse spetsialist Säsil Rammo toetab paikkonna elanike, gruppide, organisatsioonide ja paikkondade võimestamist, tervisesuutlikkuse arendamist ja tervisliku elukeskkonna kujundamist. Säsil on ka kontaktisikuks Türi valla küla-ja kogukonnaseltsidele, teeb koostööd sädeinimestega ning menetleb kolmanda sektori toetusavaldusi. 

Türi vallas registreeritud mittetulundusühingud (.pdf)
(nimekirjast puuduvad ametiühingud; kirikud jm usuorganisatsioonid; korteriühistud;  garaažiühistud; maaparandusühistud; metsaühistud)