Seltsitegevus

Türi valla eelarvest toetatakse mittetulundusühinguid vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale kultuuri-, spordi- ja noorsootöö edendamisel, kohaliku omaalgatuse toetamisel ning elukeskkonna arendamisel.

Türi valla küla- või alevikuvanema statuut ja küla- või alevikuvanema tööga seotud osaliste kulude kompenseerimise kord asub siin.
Türi valla terviseedenduse spetsialist  toetab paikkonna elanike, gruppide, organisatsioonide ja paikkondade võimestamist, tervisesuutlikkuse arendamist ja tervisliku elukeskkonna kujundamist, kes on ka kontaktisikuks Türi valla küla-ja kogukonnaseltsidele, teeb koostööd sädeinimestega ning menetleb kolmanda sektori toetusavaldusi. 

Oma külas või kogukonnas toimuvast sündmusest palume anda teada avalike suhete spetsialistile Silvi Lukjanovile silvi.lukjanov@tyri.ee, kes saab selle lisada sündmuste kalendrisse. Türi Rahvaleht kajastab heal meelel samuti kõigi kogukondade tegemisi, toimetaja Teet Reier ootab infot e-postile uudised@tyri.ee.

Türi vallas registreeritud mittetulundusühingud 
(nimekirjast puuduvad ametiühingud; kirikud jm usuorganisatsioonid; korteriühistud;  garaažiühistud; maaparandusühistud; metsaühistud)


 

Info:
Eva Seera
tervisedendus- ja kogukonnaspetsialist
Eva.Seera@tyri.ee
5884 8780
(II korrus)