Sotsiaaltransporditeenus juhuveona

19.05.20

Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Türi valla haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks.
Sotsiaaltransporditeenust osutab ametiasutus juhuveona Türi vallale kuuluva sõidukiga tellimisel tellija määratud ajal ja liikumisteel.

  • Juhuveona sotsiaaltransporditeenuse saamiseks peab isik esitama ametiasutusele vähemalt üks tööpäev enne teenuse vajadust taotluse.
  • Taotluse võib esitada mistahes viisil (suuliselt, kirjaga, e-postiga).
  • Juhuveona osutatud sotsiaaltransporditeenuse eest võetakse teenuse kasutajalt tasu. Teenuse hinna arvestuse aluseks on vallavalitsuse kehtestatud hind. 

Alus: Sotsiaalhoolekandlise abi andmise kord (§ 49)

Juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse hind on järgmine (Türi Vallavalitsus 08.05.2018 korraldus nr 181):

  • Türi valla haldusterritooriumil juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenus saaja 2 (kaks) eurot ühe tellitud sõidu kohta;
  •  väljaspoole Türi valla haldusterritooriumi juhuveona osutatava sotsiaaltransporditeenuse eest tasub teenuse saaja 20 (kakskümmend) senti läbitud kilomeetri kohta;
  •  puuetega inimeste sotsiaalhoolekandega vabatahtlikult tegelevad juriidilised isikud tasuvad Türi valla sotsiaaltransporditeenuse eest 70 (seitsekümmend) senti läbitud kilomeetri kohta.

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee