Sünnitoetus

8.05.23
  • Sünnitoetust on õigus saada lapse vanemal, kelle lapse ning lapse ühe vanema elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Türi vallas.
  •  Kui lapse vanem või vanemad ei täida perekonnaseadusest tulenevaid kohustusi, makstakse sünnitoetus lapse eestkostjale või lapse tegelikule hooldajale.
  •  Sünnitoetust makstakse järgmiselt:
    1) 350 eurot pärast lapse sünni registreerimist;
    2) 350 eurot pärast lapse aastaseks saamist.
  • Taotlus sünnitoetuse saamiseks tuleb esitada 3 kuu jooksul sünnitoetuse saamise õiguse tekkimisest arvates.
  •  Sünnitoetuse teise osa maksmiseks ei pea taotlust esitama, kui ametiasutusel on võimalik hüvitist anda proaktiivselt (s.t ametiasutus maksab automaatselt teise osa, kui ametiasutusele on esitatud esimese osa taotlus ehk asutusel on andmed infosüsteemis olemas).

TAOTLUSE NÄIDIS RTF, PDF , e-VORM (nõuab digiallkirjastamist)

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 91)

Info:

Krista Marrandi 
sotsiaaltööspetsialist
525 1617
Krista.Marrandi@tyri.ee

Riiklik taotlustevaba perehüvitise teenus:

Kui laps on rahvastikuregistris registreeritud, jõuab see info järgmisel päeval automaatselt sotsiaalkindlustusametini, kes teeb seejärel juba ise vanematele perehüvitiste pakkumuse.  See tähendab, et inimesel ei ole enam vaja perehüvitiste saamiseks taotlust esitada ega sotsiaakindlustusameti klienditeenindusse kohale tulla. Piisab, kui kodus või nutitelefonis on olemas internet.

 Pakkumuse kohta saadetakse vanematele e-posti teel teavitus.

Sotsiaalkindlustusamet soovitab, et vanemad vaataksid sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses aadressil iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee üle, kas ametil on nende korrektsed ja kasutusel olevad e-posti aadressid olemas. Iseteenindusse saab siseneda nii ID-kaardi, mobiil-ID kui Smart-ID-ga.