täitevorgan

Türi Vallavalitsus on valla täitevorgan, mille moodustab vallavanem ja kinnitab ametisse vallavolikogu. Vallavalitsuse töövorm on istung. Vallavalitsuse istungid toimuvad üldjuhul mitte harvem kui üks kord nädalas, vajadusel toimuvad istungid sagedamini ning juulikuus võivad toimuda harvemini.

Türi Vallavalitsuse kui täitevorgani I koosseis on 6-liikmeline, koosseisu kuuluvad vallavanem; vallavalitsuse liige, asevallavanem; kolm vallavalitsuse liiget (25.06.2020 otsus nr 35).

 

Koosseis

Kontaktid

vallavanem Pipi-Liis Siemann

527 9775
vallavanem@tyri.ee

vallavalitsuse liige Elari Hiis

 5340 2901

Elari.Hiis@tyri.ee

vallavalitsuse liige Urmas Kupp

509 1415
Urmas.Kupp@tyri.ee

vallavalitsuse liige Aime Roosioja

 5344 7843
Aime.Roosioja@tyri.ee

vallavalitsuse liige Üllar Vahtramäe

504 0112
Yllar.Vahtramae@tyri.ee

vallavalitsuse liige Kaia Iva 5557 6916
Kaia.Iva@tyri.ee

 

Vallavalitsus:
1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on delegeeritud valitsusele, või volitab nende küsimuste lahendamise valla või linna ametiasutusele, ametiasutuse struktuuriüksusele või ametnikule täitmiseks.