Täitmata ametikohad

 

  • lastekaitsespetsialist
  • avaliku ruumi spetsialist
  • raamatupidaja
  • sotsiaaltööspetsialist
  • abivallavanem
  • avalike suhete juht
  • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja
  • majandusosakonna juhataja