Täitmata ametikohad

19.07.22

 

  • lastekaitsespetsialist (avaliku võimu teostamise õiguse peatumise ajal)
  • sotsiaaltööspetsialist
  • sotsiaalhooldaja
  • majandusosakonna juhataja