Toetus haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia kohatasu hüvitamiseks

15.06.20
  • Haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia kohatasu kulu katmise toetus on toimetulekuraskustesse sattunud isikule või perele, kes kasvatab üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias käivat last, makstav mitteperioodiline toetus.
  • Toetust makstakse kuni 100% teenust osutava isiku määratud hinnast. Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.
  • Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ka lapse või üldhariduskoolis õppiva isiku nimi ning vastava õppeasutuse nimetus.

SOOVITUSLIK toetuse taotlus RTFPDF

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 103)

Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(II korrus kabinet 214)