Toetus haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia kohatasu hüvitamiseks

24.04.23
  • Haridusasutuses laste toitlustamiseks ja lasteaia kohatasu kulu katmise toetus on toimetulekuraskustesse sattunud isikule või perele, kes kasvatab üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivat või lasteaias või lapsehoius käivat last, makstav mitteperioodiline toetus.
  • Toetust makstakse kuni 100% teenust osutava isiku määratud hinnast. Toetuse suurus sõltub isiku toimetulekuvõimest ning elukondlikest vajadustest.
  • Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus, milles märgitakse ka lapse või üldhariduskoolis õppiva isiku nimi ning vastava õppeasutuse nimetus.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 113)

SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Kaja Laanest
sotsiaaltööspetsialist
504 7821
Kaja.Laanest@tyri.ee 
(I korrus)