Tööpakkumised

 

TÜRI LASTEAED ootab oma meeskonda LOGOPEEDI (koormus vastavalt kokkuleppele, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:  
- kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile;
- koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.
Nõuded: 
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;

Omalt poolt pakume: 
- Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid ning kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele;
- meeleolukad ühisüritused; 
- ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee

________________________________

Türi vald võtab tööle TUGIISIKU, kes abistab õpilast arendavates tegevustes ning juhendab ja motiveerib koolis toime tulema.
Töö käsunduslepinguga vastavalt töö mahule.
Tööle asumine esimesel võimalusel.
Lisainfo: Kaia Iva tel 5557 6916
Sooviavaldus saata e-posti aadressile kaia.iva@tyri.ee