Tööpakkumised

Türi Põhikool võtab konkursi korras tööle

 

  • HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPPE KOORDINAATORI  (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav magistrikraad ja varasem töökogemus hariduslike erivajadustega õpilastega.

  • ERIPEDAGOOGI (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse

  • HUVIJUHI (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav pedagoogiline või kultuurialane kõrgharidus.
Tööleasumine 23. augustil 2021.
Kandideerimiseks saata kandideerimisavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 31. juuliks Türi Põhikooli aadressil  F. J. Wiedemanni 3a 72213  Türi või e-postile sekr@tyripk.ee. Lisainformatsioon telefonil 510 0135.

__________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
Väätsa lasteaed Paikäpp kuulutab välja konkursi LOGOPEEDI ametikoha täitmiseks 0,5.
 
Logopeed:
  • selgitab välja kõneravi vajavad lapsed ning tegeleb nendega;
  • vajadusel koostab individuaalsed õppekavad ja juhib lapse arengu meeskonna tööd;
  • nõustab lapsevanemaid ja õpetajaid kõneravil olevate laste küsimustes;
  • jälgib laste kõneravi ülesannete täitmist rühmas.
 
Ootused kandidaadile: erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (haridus võib olla omandamisel).
Omaltpoolt pakume: sõbralikku ja ühtehoidvat kollektiivi, erialaseid koolitusi, ühisüritusi ja väljasõite.
Tööle asumise aeg: 01.09.2021.a.
 
Oma CV, avaldus ja dokumendid saate saata e-posti aadressile vaatsa.lasteaed@tyri.ee
 
Lisainformatsioon: 56673240.
_______________________________________
 

TÜRI LASTEAED ootab oma meeskonda LOGOPEEDI (koormus vastavalt kokkuleppele, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:  
- kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile;
- koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.
Nõuded: 
erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;

Omalt poolt pakume: 
- Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid ning kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele;
- meeleolukad ühisüritused; 
- ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Lisainfo: Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee