Tööpakkumised

TÜRI LASTEAED ootab oma meeskonda

MUUSIKAÕPETAJAT (0,5 ametikohale, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • toetada laste muusikalist arengut, lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest;
 • nõustada vajadusel lapsevanemaid laste muusikalise arendamise osas;
 • osaleda meeskonnaliikmena Türi Lasteaia arendustegevuses;
 • teha koostööd kolleegide, tugispetsialistide, lapsevanemate ja õppijatega.

Nõuded:

 • kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid;
 • muusikaalane kõrgharidus ja/või töökogemus muusikaõpetajana;
 • oodatavad isiksuseomadused: empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, hea meeskonnatöövõime, positiivsus ja järjekindlus.

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele;
 • meeleolukad ühisüritused;
 • ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Tööle asumise aeg:

1.september  2020

Dokumendid saata hiljemalt 15. juuniks 2020, aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee või Tehnika tn 12, Türi 72213 Järvamaa. Lisainfo: Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee

----------------------------------------------------------

TÜRI LASTEAED ootab oma meeskonda

LOGOPEEDI (koormus vastavalt kokkuleppele, tähtajatu leping)

Peamisteks tööülesanneteks on:

 • kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile;
 • koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine.

Nõuded:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või logopeedi kutse;
 • oodatavad isiksuseomadused: empaatia-, analüüsi- ja otsustusvõime, usaldusväärsus, pingetaluvus, hea meeskonnatöövõime, positiivsus ja järjekindlus.

Esitatavad dokumendid:

 • kandideerimisavaldus;
 • elulookirjeldus;
 • kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud kandidaadi poolt oluliseks peetavad dokumendid.

Omalt poolt pakume:

 • Türi Lasteaed on liitunud Tervist Edendavate Lasteaedade ja Tervist Edendavate Töökohtade võrgustikuga. Järjepidevaid ning kaasahaaravaid terviseüritusi on meil nii lastele kui ka töötajatele;
 • meeleolukad ühisüritused;
 • ligi 90-liikmelise meeskonnana peame väga oluliseks lapsest lähtuvat koostööd ning professionaalsust.

Tööle asumise aeg:

 • 24.august 2020

Dokumendid saata hiljemalt 12. juuniks 2020, aadressil tyri.lasteaed@tyri.ee või Tehnika tn 12, Türi 72213 Järvamaa. Lisainfo: Angela Lõhmus, tel 5648 7855, direktor.lasteaed@tyri.ee

----------------------------------------------------------

Türi Põhikool pakub tööd

KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJALE  (1,0 kohta)

Kandideerijatel nõutav magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ja õpetajakutse.
Tööle asumine augustis 2020.
Kandideerimiseks saata avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad 7. juuniks Türi Põhikooli e-postile sekr@tyripk.ee.
Lisainformatsioon telefonil 526 5703.

----------------------------------------------------------

Ootame alates 2020/2021. õppeaastast oma meeskonda
füüsikaõpetajat (osaline koormus),
klassiõpetajat,
väikelassi õpetajat.
Avaldus, CV, ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad saata 5. juuniks aadressil direktor@retla.edu.ee või Retla tee 1, Oisu alevik, 72301, Järva maakond.
 
Info telefonil 5160676