Kodu kohandamine annab puudega inimesele suurema sõltumatuse kõrvalabist ja vähendab hooldajate hoolduskoormust. Kodude kohandamise neljas voor avanes eelmise aasta 7. detsembril jooksva...

Türi vald jätkab kodude kohandamisega

Kodu kohandamine annab puudega inimesele suurema sõltumatuse kõrvalabist ja vähendab hooldajate hoolduskoormust. Kodude kohandamise neljas voor avanes eelmise aasta 7. detsembril jooksva...

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal parimatele tegudele ja inimestele , kes on oma tööalase või ühiskondliku...

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi "Aasta tegu ja aasta tegija 2020"

Konkursi „Aasta tegu ja aasta tegija" eesmärgiks on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal parimatele tegudele ja inimestele , kes on oma tööalase või ühiskondliku...

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi „Aasta küla 2020". Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja...

Konkursi „Aasta küla 2020“ väljakuulutamine

Türi Vallavalitsus kuulutas välja konkursi „Aasta küla 2020". Aunimetus määratakse Türi valla külale, mille elanikud on konkursiaastal väljapaistvalt tegutsenud küla arendamisel ja...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

Riigimaa müük Türi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

Riigihalduse minister kinnitas 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2021 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2021. 2021. aasta...

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 1. veebruarist kuni 1. aprillini 2021

Riigihalduse minister kinnitas 2021. aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru avamise tähtpäevaks 1. veebruari 2021 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 1. aprilli 2021. 2021. aasta...

Retla-Kabala koolis töötab eelkool 2021-2022 õppeaastal 1. klassi astuvatele õpilastele. Oisu õppehoones teisipäeval, kell 11-11.45 ja Kabala õppehoones esmaspäeval, kell 11-11.45. Kaire...

Retla-Kabala koolis töötab eelkool

Retla-Kabala koolis töötab eelkool 2021-2022 õppeaastal 1. klassi astuvatele õpilastele. Oisu õppehoones teisipäeval, kell 11-11.45 ja Kabala õppehoones esmaspäeval, kell 11-11.45. Kaire...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

Riigimaa müük Türi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis olevate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

Riigimaa müük Türi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise Türi vallas  asuvate riigi omandis oleva kinnisasja müümiseks. Pakkumisi saab elektrooniliselt esitada riigimaa...

25. juunil võttis Türi vallavolikogu vastu otsuse, mis on tänaseks muutnud ligi 250 lasteaialapse mängukogemust. Türi Lasteaia Kesklinna õppekoha ja Käru Põhikooli mänguväljakud said uue...

Rahasüst, mis muutis ligi 250 lasteaialapse igapäevaelu

25. juunil võttis Türi vallavolikogu vastu otsuse, mis on tänaseks muutnud ligi 250 lasteaialapse mängukogemust. Türi Lasteaia Kesklinna õppekoha ja Käru Põhikooli mänguväljakud said uue...

Vabariigi valitsus toetas kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Enamus toetust saavatest projektidest peaksid valmima sel...

Vabriku puiestee tehakse riigi toel korda

Vabariigi valitsus toetas kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoiu projektide nimekirja kogusummas 17,2 miljonit eurot. Enamus toetust saavatest projektidest peaksid valmima sel...

Homme (15.01) kell 11.15 on Türi valla raadiosaates külas Türi Halduse juht Enn Mäger ja Türi Valla taliteenistuse kontaktisik Jaak Avik . Teede lumest puhastamiseks kulub omajagu aega...

Türi valla raadiosaates 15.01.2021

Homme (15.01) kell 11.15 on Türi valla raadiosaates külas Türi Halduse juht Enn Mäger ja Türi Valla taliteenistuse kontaktisik Jaak Avik . Teede lumest puhastamiseks kulub omajagu aega...

Heategevus on südamest tulev tegevus kaasinimeste aitamiseks, abistamiseks või toetamiseks. Enam pööratakse heategevusele tähelepanu jõulukuus, kuigi see on loomulik ja vajalik kogu aeg. ...

Türi Põhikool õpilased said kogeda andmisrõõmu

Heategevus on südamest tulev tegevus kaasinimeste aitamiseks, abistamiseks või toetamiseks. Enam pööratakse heategevusele tähelepanu jõulukuus, kuigi see on loomulik ja vajalik kogu aeg. ...

Asbest oli mõni aeg tagasi üsna levinud materjal, mida leidub nii eterniidis kui muudes ehitusmaterjalides. Nüüdseks soovitakse eterniidist heal meelel ilma rahata lahti saada. Suur...

Eterniidijäätmete ja asbesti sisaldavate toodete kaardistamine Türi vallas

Asbest oli mõni aeg tagasi üsna levinud materjal, mida leidub nii eterniidis kui muudes ehitusmaterjalides. Nüüdseks soovitakse eterniidist heal meelel ilma rahata lahti saada. Suur...

Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu . ...

15-79-aastaseid inimesi kutsutakse osalema Järvamaa elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamise uuringus

Järvamaa Spordiliit on algatanud koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledži ja Järvamaa Arenduskeskusega maakonna elanike liikumisharjumuste ja –hoiakute kaardistamiseks uuringu . ...

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste...

Millistel tingimustel võib sellest nädalast sporti teha?

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020 korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste...

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud,...

KIK avas keskkonnaprogrammi taotlusvooru

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprojektide taotlusvooru, kuhu on projekte oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud,...

Türi valla projekt „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas" sai rahastuse, mille raames hakatakse käesolevast aastast Türi vallas pakkuma kaht uut sotsiaalteenust: lõimitud sotsiaalteenust ...

Türi vallas hakatakse pakkuma lõimitud sotsiaalteenust ja päevahoiuteenust

Türi valla projekt „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas" sai rahastuse, mille raames hakatakse käesolevast aastast Türi vallas pakkuma kaht uut sotsiaalteenust: lõimitud sotsiaalteenust ...

Türi vallavalitsus pikendas lepingut AS Go Bussiga, mille alusel kohustub teenuse pakkuja kuni 11. juunini 2021 tagama õppepäevadel õpilaste igapäevase veo Türi Kultuurimaja parklast kell 14:15...

Pikenes leping AS Go Bussiga Türi-Käru-Türi marsruudil

Türi vallavalitsus pikendas lepingut AS Go Bussiga, mille alusel kohustub teenuse pakkuja kuni 11. juunini 2021 tagama õppepäevadel õpilaste igapäevase veo Türi Kultuurimaja parklast kell 14:15...

8. jaanuaril kell 11.15 on Türi valla raadiosaates külas 2020. aastal  justiitsministri poolt Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatud, presidendilt teenetemärgi saanud ja  Järvamaa...

Türi valla raadiosaates 8. jaanuaril kell 11.15

8. jaanuaril kell 11.15 on Türi valla raadiosaates külas 2020. aastal  justiitsministri poolt Vabaduse Tammepärja aumärgiga tunnustatud, presidendilt teenetemärgi saanud ja  Järvamaa...

Türi Vallavolikogu otsustas 29. detsembri istungil, et kodu soetamise toetuse andmisega jätkatakse 1. jaanuarist 2021. Seni on kodu soetamise toetuse abil Türi valda juurde tulnud kokku 103...

Kodu soetamise toetus on Türi valda toonud 103 uut elanikku ja toetanud lisaks 35 vallakodaniku unistust rajada oma kodu just siia

Türi Vallavolikogu otsustas 29. detsembri istungil, et kodu soetamise toetuse andmisega jätkatakse 1. jaanuarist 2021. Seni on kodu soetamise toetuse abil Türi valda juurde tulnud kokku 103...

Türi vallas on huvitegevusele alati suurt rõhku pööratud. Kes siis ei teaks meie suurepäraseid lauluja tantsuringe, rahvakultuuri ja muusikakooli head taset, pilliringe ja orkestrit,...

2021. a laienevad Türi valla huvihariduse võimalused

Türi vallas on huvitegevusele alati suurt rõhku pööratud. Kes siis ei teaks meie suurepäraseid lauluja tantsuringe, rahvakultuuri ja muusikakooli head taset, pilliringe ja orkestrit,...

25.01-25.02.2021 toimub seoses oluliste lisandunud teemadega uuesti Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek . Täpsem info on toodud...

Üldplaneeringu eelnõu avalik väljapanek

25.01-25.02.2021 toimub seoses oluliste lisandunud teemadega uuesti Türi valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek . Täpsem info on toodud...

Lastekaitse Liidu noortekogu on loomas üle-eestilist vabavõrgustikku, mis on ühenduslüliks Eestimaa laste ja noorte reaalse hetkeolukorra ja arvamuse ning erinevate organisatsioonide ja...

10. jaanuarini saab kandideerida Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustikku

Lastekaitse Liidu noortekogu on loomas üle-eestilist vabavõrgustikku, mis on ühenduslüliks Eestimaa laste ja noorte reaalse hetkeolukorra ja arvamuse ning erinevate organisatsioonide ja...

Foto  ja täpsem info: EOK   Eesti Olümpiakomitee tunnustas 2020.aasta parimaid, kus tunnustati ka Türi valla inimesi ja asutusi. Eesti 2020.aasta...

Eesti Olümpiakomitee aasta tunnustusi jagus galal Türi valda

Foto  ja täpsem info: EOK   Eesti Olümpiakomitee tunnustas 2020.aasta parimaid, kus tunnustati ka Türi valla inimesi ja asutusi. Eesti 2020.aasta...

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Kaardistame kasutuses olevat asbesti

Keskkonnaministeerium soovib kaardistada Eestis veel kasutuses olevat asbesti sisaldavate toodete kogust, et paremini planeerida järgmiste perioodide toetusi asbesti sisalduvate jäätmete...

Näitan: 1-25
Elemente lehe kohta 25
of 102