« Tagasi

Just nemad on Türi valla hariduspreemia 2020 nominendid ja laureaadid

Täna õhtul toimus Türi kultuurikeskuses õpetajatepäeva tänuüritus, kuhu olid üle valla kokku tulnud ligi 200 haridustöötajat üle valla.
 
Kuulutati välja hariduspreemia laureaadid.
 
Nominendid olid: Ly Paas, Maigi Martjak ja Anneli Talviste Türi Põhikoolist, Ethel Koit Türi Ühisgümnaasiumist, Virve Kaljula Laupa Põhikoolist, Riina Järva Türi Lasteaiast, Kelly Saatmann Väätsa Põhikoolist, Helen Ott Türi Muusikakoolist, Eve Tammekänd Türi Kevade koolist ja Sirje Zõbina Käru Põhikoolist.

Hariduspreemia laureaadid 2020 on:

Kelly Saatmann Väätsa Põhikoolist

Teda iseloomustatakse nii: „Ta on meie kooli väike päike, pakatab energiast ja jõuab palju". Ta on huvijuht, inglise keele ja ettevõtluse õpetaja, näiteringi juhendaja ning klassijuhataja.
 
Huvijuhina on ta väga loominguline, toetab laste omaalgatust. Tema juhendamisel tegutseb koolis aktiivne õpilasesindus, kes mõtleb kaasa kooli igapäevaelu korraldamisele ja arengu juhtimisele. Õpilasesindus oli koolijuhtidele suureks abiks distantsõppe perioodil, juhtides tähelepanu kitsaskohtadele ja jagades soovitusi, kuidas kool saaks kodus õppimist paremini toetada.
 
Ta on kooli näiteringide juhendaja, olles kaasanud teiseks ringijuhiks kooli vilistlase. Tema juhendamisel pääses kooli näitering maakonnavooru võitjana vabariiklikku vooru.
 
Inglise keele ja ettevõtluse õpetajana iseloomustatakse teda kui musternäidist kaasaegsest õpetajast, kellel on kesksel kohal õppija areng. Klassijuhatajana armastavad teda nii õpilased kui ka vanemad, sest ta on heatahtlik, empaatiline ning arvestab iga lapsega.
 

Anneli Talviste Türi Põhikoolist

Tema kohta öeldakse nii: Ta on positiivne, lahke, abivalmis kolleeg ja innovaatiline õpetaja. Tema tunnid on kaasahaaravad, toetavad õpilase loovust. Ta paneb õpilased mõtlema, arutlema ja esinema; kasutab õppe vaheldusrikkamaks muutmiseks e-tunde ja e-külalistunde.
 
Ka distantsõppe ajal jätkus tihe suhtlemine õpilastega, osaleti erinevatel konkurssidel. Koostööd tehti Ungari Instituudiga, Rakvere ja Ugala Teatriga, ajakirjaga Hea Laps. Tema õpilased osalevad aktiivselt ja tulemuslikult erinevatel konkurssidel, olgu selleks siis vabariiklikud jutuvestjate või etluskonkursid, muinasjutuvõistlus, Tammsaare võistulugemine, Tohvelmanni omaloomingukonkurss vmt. Lugematul arvul auhindu on saanud tema õpilased Hea Lapse konkurssidelt. 
 
Õpetaja käivitas õpikogukonna töö oma koolis, koostöös prooviti ainete lõimimist ning katsetati teatriteemalist õpet ühes kuus. Õpetaja õpib iga päev, vahetab kogemusi ja püüab leida parimat lahendust igale probleemile. Ta teeb kõik, et olla oma ametis väga hea. Ta on hinnatud nii õpilaste, lastevanemate kui ka kolleegide seas. Hoolekogu ja õpilasesindus esitasid õpetaja konkursile „Eestimaa õpib ja tänab", kus ta valiti üleriigilisel konkursil esindama Järvamaad.

Helen Ott Türi Muusikakoolist

Ta on hinnatud muusikaõpetaja, kelle tegevus ulatub Türi valla piiridest märksa kaugemale.
 
Ta pani oma koolis aluse tšelloõpetusele ja seda nii edukalt, et sel õppeaastal koolis rekordarv tšelloõpilasi. Eriala populaarsus on tulnud visa ja sihikindla tööga, mis tähendab pidevat tšelloõpetusele propageerimist ja arendamist. 
 
Tema õpilased osalevad edukalt nii Eesti-sisestel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel, viimati näiteks Saksamaal, USA-s, Horvaatias.
 
Väga hea projektikirjutajana on ta suutnud ellu viia mitmeid projekte, mis on kooli arengule tõhusalt kaasa aidanud, propageerinud keelpillimuusikat ning pakkunud Türi valla lastele täiendavaid võimalusi huvitegevuseks.
 
Üle Eesti on teada tema korraldatud C-JAMi suvekoolid tšelloõpilasele ja õpetajatele, samuti tema asutatud Eesti Muusikaõpetajate Sümfooniaorkester.
 
Palju õnne kõigile laureaatidele, nominentidele ja kõigile asjaosalistele!
 
 
Vaata Teet Reieri fotosid SIIT
 
Edastas:
 
Merle Rüütel
avalike suhete juht