Türi vallas hakatakse pakkuma lõimitud sotsiaalteenust ja päevahoiuteenust

Türi valla projekt „Hoolekandeteenuste laiendamine Türi vallas" sai rahastuse, mille raames hakatakse käesolevast aastast Türi vallas pakkuma kaht uut sotsiaalteenust: lõimitud sotsiaalteenust ja päevahoiuteenust. Nende teenuste juurutamiseks ja pakkumiseks 2021. ja 2022. aastal esitas vald taotluse Riigi Tugiteenuste Keskusele ning pea maksimumpunktidega (21 punkti 23-st) saadi positiivne otsus.
 
Projekti kogumaht on 333 278 eurot, millest ESF toetus 283 286 eurot. Seega on tegemist Türi valla jaoks seni suurima nn pehme tegevuste projektiga.
 
Lõimitud sotsiaalteenus arvestab paindlikult ja terviklikult inimese vajadusi. Teenus võib sisaldada praeguse koduhoolduse, tugiisikuteenuse või teiste teenuste komponente, lisaks ka isiku ja tema perekonna nõustamist. Samuti on võimalik kasutada uudset andursüsteemi, et täiendavalt jälgida ja hinnata isiku abivajadust ning kiiresti reageerida. Kui andursüsteem registreerib näiteks olulise kõrvalekalde isiku aktiivsuses või ruumi temperatuuris, siis annab see vastava teavituse. See annab olulise turvatunde nii eakale, kui ka tema lähedastele.
 
Projekti tulemusena luuakse päevahoiuteenus, mis pakub turvalist keskkonda, eakohaseid tegevusi ja sotsiaalseid suhteid isikutele, kes ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla. Teenust hakatakse pakkuma Väätsa eakate kodus.
 
Projekt on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames.