« Tagasi

Tule kandideeri Türi noortevolikogusse

Kuulutame välja Türi valla noortevolikogu esimesed ametlikud valimised. Kandideerimise aeg on 10. veebruarist kuni 1. märtsini. Selleks tuleb täita kirjalik avaldus ja toimetada see Türi vallavalitsusse (Kohtu tn 2, Türi).

Miks kandideerida Türi noortevolikogusse?

Noortevolikogu kaudu saad ametlikult kaasa rääkida Türi valla elus. Sul võimalus seista oma valla noorte arvamuse eest. Samuti on sul võimalus õppida demokraatiat ja koostööd, arendada endas vastutustunnet. Saada osa heast meeskonnatööst ja noortevolikogu tegemistest.
 
Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks. Kandideerida saavad 12-26aastased (kaasa arvatud 6. klass) Türi valda sisse kirjutatud noored ja valida saavad 7-26aastased Türi valla elanikud.
Pikemalt saad noortevolikogu määrusega tutvuda ka Riigiteatajast.

Millal ja kus valimised toimuvad?

Valimised toimuvad 23.-26. märtsil 2021.
Türi Põhikoolis 23. märtsil kell 8-12
Türi Ühisgümnaasiumis 23. märtsil kell 13-15
Kabala koolihoones 24. märtsil kell 8.30-9.30
Oisu õppehoones 24. märtsil kell 10-12
Laupa Põhikoolis 24. märtsil kell 13-15
Väätsa põhikoolis 25. märtsil kell 9-12
Türi Noortekeskuses 25. märtsil kell 14-18
Käru Põhikoolis 26. märtsil kell 9-11

Kuidas saad hääletada?

1. Valimiseks tuleb valimispunktis esitada õpilaspilet või ID-kaart, e-hääletust ei toimu. Valida saab kogu tekkinud nimekirja. 
2. Noor saab valida piirkonna, mida esindab. Noor, kes ei ole õppetööga meie vallas hõivatud, saab samuti kandideerida. 
3. Sinu kool või noortekeskus toetab sind valimistel: registreeru kirjaliku avaldusega hiljemalt 1. märtsiks (saad kooli või noortekeskuse kontaktisikult avalduse või lae alla valla kodulehelt). 
4. Avaldus toimeta valimiskomisjonile, siis saad endale kandidaadinumbri.

Mida peaksid tegema, kui kandideerida soovid?

1. Tutvusta end noortele - oma valijatele. Mõtle, mille eest tahad vallas hea seista, tee kampaaniat.
2. Mõtle läbi, kus kandideerid - kas oma koolis või hoopis Türi noortekeskuse kaudu vm. Asutustel on mandaatide arv - nt sinu koolist võib edasi saada vaid 2 enim hääli kogunud kandidaati, noortekeskusel on aga 3 mandaati.
3. Arvesta ka võimalusega, et jääd asendusliikmeks (kui valimistel parema tulemuse teinud noor loobub oma kohast noortevolikogus, pakutakse seda nimekirjas järgmisele).
4. Valimispäeval saavad Türi valla noored vanuses 7-26 valida sinu kandidatuuri, hääletades kirjaliku sedeliga (oma osalemine kinnitatakse allkirjalehel). Valimistulemused teatatakse valla kodulehe kaudu pärast tulemuste väljaselgitamist. Esimese koosoleku kutsub kokku valimiskomisjoni juht, sellel koosolekul valitakse noortevolikogule esimees ja aseesimees.
5. Pead arvestama, et võtad endale ka kohustuse osaleda vähemalt 4 korda aastas noortevolikogu koosolekutel (ka veebi teel on see võimalik). Kohtumised ka protokollitakse (kui teete ettepanekuid või võtate vastu otsuseid, saab sellega arvestada ka vallavolikogu).
6. Kandideerimise blankett asub SIIN
 
Lisainfo: 
Aili Avi - Türi valla haridus- ja noorsookomisjoni esimees, valimiskomisjoni esimees Aili.Avi@tyri.ee, tel 53 957 115, Messenger - Aili Avi 
Kati Nõlvak - Türi valla haridus- ja noorsookomisjoni aseesimees, valimiskomisjoni aseesimees, Messenger - Kati Nõlvak
Sulo Särkinen - Türi noortekeskuse juhataja, valimiskomisjoni liige, Messenger - Sulo Särkinen