« Tagasi

Teade ettevõtetele: alaealise töötamise toetustest

Eesti Töötukassa tuletab meelde, et alaealise töötamise toetuse taotlusi 2022. aasta eest on võimalik esitada kuni 31. märtsini 2023.

Tööandjad, kes pakuvad tööd 13–16-aastastele noortele, saavad Eesti Töötukassalt taotleda alaealise töötamise toetust, mille eesmärgiks on toetada noorte töökogemuse saamist.

Alaealise töötamise toetust makstakse jooksva kalendriaasta I kvartalis tagasiulatuvalt eelmise kalendriaasta eest. Seega tuleb 2022. aasta eest alaealise töötamise toetuse saamiseks esitada taotlus Eesti Töötukassale hiljemalt 31.03.2023.

Alaealise töötamise toetust makstakse, kui tööandja on eelmise kalendriaasta jooksul tasunud 13–16-aastastele töötajatele brutotöötasudena kokku vähemalt 1000 eurot. Toetuse suurus on iga alaealise töötaja eest 30% tema brutotöötasust.

Alaealise töötamise toetuse taotlemise tingimustega on Teil võimalik tutvuda Eesti Töötukassa kodulehel: https://www.tootukassa.ee/et/teenused/tooandjatele/alaealise-tootamise-toetus.

Taotlust saab esitada:

e-töötukassas: https://www.tootukassa.ee/etootukassa/logi-sisse

e-posti teel digiallkirjastatuna aadressil: sm.erijuhud@tootukassa.ee

 

Teate edastas

 

Silvi Lukjanov

Avalikud suhted
Türi vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee