« Tagasi

Särevere eakate selts “Härmalõng” tähistas 40. juubelit

Särevere eakate seltsi juubelipidu 17. märtsil Särevere mõisas algas ühislaulmisega, hoogsalt kõlas klubi "Härmalõng" laul, mille sõnade autor on seltsi liige Juta Rikk.

Särevere eakate selts "Härmalõng" esinaine Meeri Mõttus sõnutsi on seltsile sündinud laul üks nende viimaste aastate edulugudest. "Võib vast öelda, et koroonaaja saavutus, kus koos käia ei saanud ja nii sündis seltsi liikmel Juta Rikil mõte teha oma laul ja tänasel peol siin Särevere mõisas kõlas see kohe väga ilusti," tunnustas ta. Laulu saatsid Türil imelise tandemina tuntud muusikud Leili Mäeots ja Hans Kaschan.

Türi asevallavanem Elar Niglas lausus Särevere eakate seltsi „Härmalõng" tunnustamisüritusel, et 40. tegutsemisaastat on ühele seltsile äärmiselt väärikas number. "Te olete nii tegusad, toimekad ja jõuate nii palju. Ja see, et te kõigest sellest veel kroonikat peate, see on veel eriti tänuväärne. Nii saab teie tublidust edasi anda ja edasi kanda ja läbi selle  imestada, millist elu te elanud ja mida kõike näinud olete. Jõudu ja jaksu teile jätkuvalt sedavõrd huvitava elu elamiseks ja selle ülestähendamisel," lausus ta.

Eakate seltsi „Härmalõng" eestvedaja Meeri Mõttus ütles pidupäevakõnes, et praegune selts on kasvanud välja 1983. aasta veebruris Türi näidissovhoostehnikumi juurde moodustatud tööveteranide klubist, mida algselt juhatas tolleaegne majandi parteikomitee sekretär Oskar Tamm. "Aasta hiljem sai organisatsiooni etteotsa õpetaja Tiiu Saluste ja siis korraldati ka nimekonkurss ning sellest ajast kannab selts Härmalõnga nime," sõnas ta.

Seltsi tegevust on lühemat ja pikemat aega juhtinud mitmed tehnikumi ja selle majandiga seotud inimesed, viimased 15 aastat on olnud juhi rollis Meeri Mõttus, juhatusse kuulub viis liiget.

Kui suurmajandi tingimustes kuulus seltsi liikmeid majandi osakondadest Karjakülast, Kolust, Piiumetsast ja Laupalt, praguseks on enamus liikmeid Särevere kandist. "Vähesel määral ka Türi inimesi ja mõned kaugemaltki," märkis ta.

Kui Mõttus alustas 2008. aastal seltsi juhtimist oli liikmeid 35, praeguseks on liikmete arv kasvanud 62ni. "Kõige vanim liige on 1931. aastal sündinud Asta, kõige noorem 1960. aastal sündinud Sirje. Seltsiliikmete keskmine vanus on 77,1 aastat," tõi Mõttus välja. Kui 35 aastat tähistati oli keskmine vanus 75,3. Liikmete vananemise ühe põhjusena tõi Mõttus välja, et pensionile jäädes töötatakse edasi ja nii pole nooremaid liikmeid kuskilt võtta.

Mõttus peab seltsi tegevusest kroonikat ja sellest nähtub, et koos on käidud  avastamas Eestimaa kaunemaid paiku, tähistatud rahvakalendri tähtpäevi ja käidud kontsertitel ja tearites Pärnus, Rakveres, Viljandis, Tartus, ka Paides ja Türil.  "Läbi oleme käinud ka sarja "Unustatud mõisad" kõik Järvamaa mõisad ning sõitnud uudistama ka mõisaid Pärnu- ja Põlvamaale," märkis ta.

Veel tõi Mõttus välja, et läbi aastate on seltsi liikmete seas olnud au sees käsitöö, maalimine, tantsimine ja võimlemine. "Meie liikmete seas on aiandus- ja loodusehuvilisi, mitmed on rajanud oma koduaedadest vaatamisväärseid iluaedu. Osa võetakse Türil ja mujal korraldatavatest rahvamatkadest ning meie liikmed on liitunud ka populaarsust kogunud kõnnijalgpalliga," sõnas ta. Ka Türil toimuvatest väärikate ülikooli loengutest võtab osa 14 seltsi liiget.

Selle aastaga tõusis seltsi liikmete aastamaks varasemalt seitsmelt eurolt kümnele eurole. Laekunud maksete ja tehtud kulutuste kohta peetakse kassaraamatut.

Suuremate koosviibimiste jaoks on selts küsinud toetust ka Türi vallalt ja seda on ka saadud. "Vallalt saadud toetusega oleme tasunud transpordi- ja ruumide kulu, ning maksnud tasu giididele," tõi Mõttus välja.

Seltsi 40. aastapäeva tähistamist toetasid Eesti Kultuurikapital ja riigikoguliikmed.

Mõttuse sõnutsi on  teretulnud kõik head ettepnekud töö paremaks ja huvitamaks muutmisel. "Ka hea kriitika, pakutav abikäsi või nõuanne, mis aitavad parandada vigu ja lahendada ettetulevaid probleeme ning kitsaskohtadest välja tulla," lausus ta.

Särevere eakate seltsi „Härmalõng" tervitasid 40 juubeli puhul ka Järvamaa Pensionäride koondise juhatuse esimees Tiit Merisalu ja juhatuse liige Urve Enn, Türi eakate seltsi "Pihlapuu" esinaine Eha Pehk ning riigikogu liige Kalle Grünthal.

 

Pildid Särevere eakate selts „Härmalõng" 40. Juubeli tähistamiselt Särevere mõisas. Autor Silvi Lukjanov

 

Teate koostas

 

Silvi Lukjanov
Avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
avalikud.suhted@tyri.ee