« Tagasi

Türi vallavolikogu 29. märtsi istungi päevakord

 

Türi Vallavolikogu istung toimub 29. märtsil 2023 kell 14.00
Türi Vallavalitsuses (Türi linn, Hariduse tn 3)

Orienteeruv
menetlusaeg                   

10 min  1. Türi Vallavolikogu töö korraldamisest (info) - M. Hirtentreu  

20 min  2. Türi Vallavolikogu  alaliste komisjonide tööst - Komisjonide esimehed 

10 min  3. Türi Vallavolikogu uue aseesimehe valimine - M. Hirtentreu   

20 min  4. Türi Vallavalitsuse IV koosseisu liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine.                                              Abivallavanema ametisse nimetamine ja Türi Vallavalitsuse IV koosseisu kinnitamine - S. Särkinen

10 min  5. Türi Vallavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamine - S. Särkinen        

5 min    6. Türi Vallavolikogu 24. novembri 2022 otsuse nr 54 "Türi Vallavalitsuse liikmetele töötasu ja hüvitise määramine ning maksmise kord" muutmine - M. Hirtentreu   

60 min  7. Türi Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine ning                                komisjonide koosseisude muutmine ja uuesti kinnitamine - M. Hirtentreu

15 min  8. Omavalitsusüksuste liitude juhtorganitesse nimetatud Türi valda esindavate isikute                          tagasikutsumine ja uute isikute nimetamine -  M. Hirtentreu   

10 min  9. Detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste algatamine
                      (3 eelnõu) - E. Niglas, E. Hiis, K. Paas                                                   

10 min 10. Türi vallale kuuluva kinnisasja jagamine, jagamise tulemusel moodustatavale                                   maaüksusele reaalservituudi seadmine, reaalservituudiga koormatud maaüksuse võõrandamine ning Türi valla kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine - E. Niglas, E. Hiis                                                     

10 min 11. Türi vallale kuuluva kinnisasja võõrandamise eesmärgil jagamine - E. Niglas, E. Hiis   

15 min 12.  Türi vallale kuuluvate kinnisasjade võõrandamise algatamine - E. Niglas E. Hiis       

10 min 13.  Türi vallale kuuluvate kinnisasjade jagamine ja moodustatavate kinnisasjade võõrandamise algatamine           - E. Niglas, E. Hiis      

5 min   14.  Koeru hooldekeskuse pidamiseks loodavas aktsiaseltsis osalemisest - E. Niglas    

                               VABA MIKROFON