« Tagasi

Homse lastekaitsepäeva eel- Terve lapsepõlv algab kodust

Türi valla perede heaolu spetsialist Elli Kiviorg jagab homse lastekaitsepäeva eel mõtteid kodust kui keskkonnast, kus lapse areng ja kasv toimuvad, kus kujuneb tema identiteet, enesehinnang ja suhtumine maailma. Soovitame lugeda ja mõtiskleda!

 

Ilmselgelt sügaval sisimas soovib iga lapsevanem, et tema lapsest kasvaks enesekindel ja iseendaga hakkama saav inimene. Tihti aga ei teadvustata, et vanemate endi positiivne mõju ja toetus mängivad olulist rolli lapse isiksuse ja enesehinnangu kujunemisel.

Tõsi on see, et elu on harva ideaalne ja vanemad on erinevates olukordades, kus ei suudeta tagada lastele vajalikku hoolt. Laste hooletusse jätmise ennetamiseks tuleb julgeda õigeaegselt abiosutajate poole pöörduda, et olla toetatud probleemidega toimetulekul.

Lapsed vajavad vanemate armastust, hoolivust ja emotsionaalset tuge

On oluline, et vanemad oleksid lapse jaoks olemas, et nad tunneksid huvi lapse mõtete, tunnete ja kogemuste vastu ning oleksid suutelised pakkuma tuge ja nõu kui laps seda vajab. See loob eelduse omavaheliseks usalduslikuks suhteks, toetab lapse tervet enesehinnangut ning loob vajaliku turvatunde. Kui vanemad tunnevad huvi lapse tegemiste vastu, julgustavad teda, toetavad jõupingutuste ja saavutuste puhul ning annavad positiivset tagasisidet, siis arendavad nad lapses eneseusku ja -kindlust. Vanemate osavõtmatuse pärast tunnevad lapsed end hinges üksi ning neil võib kujuneda madal enesehinnang, mis omakorda muudab raskeks suhete ja usalduse loomise teistega. Pikaajaline tähelepanu, armastuse ja hoolitsuse puudumine võib põhjustada lapses ärevust, raskusi emotsioonide reguleerimisel, meeleoluhäireid ning probleemset käitumist.

Lapsed vajavad selgeid piire ja reegleid

Enamik laste käitumisraskustest ja probleemidest enesejuhtimisega tulenevad olematutest piiridest ja reeglitest, mida vanemad ei ole lapsele seadnud. Eakohase distsipliini puudumise üheks tagajärjeks lapse negatiivne hoiak elu suhtes, mis väljendub üldise agressiivse käitumisena, õpiraskustena koolis ning keerulistes suhetes eakaaslaste ja täiskasvanutega. Lapsed vajavad selgeid piire ja reegleid, mis on järjekindlalt järgitavad, sest see annab neile struktuuri ja stabiilsuse, et arendada enesekontrolli ning õppida vastutustundlikku käitumist. Parim on see, kui vanem suudab järjepidevalt hoida lapse päeva- ning nädalarütmi.

Nutiseade mõjutab lapse emotsionaalset heaolu

Ei saa üle ega ümber ka tõsiasjast, et paljud laste probleemid on seotud liigse nutiseadme kasutusega. Lapsevanemate ülesanne on sõlmida konkreetsed kokkulepped nutiseadme kasutuse osas, sest selle piiramatu kasutus võib mõjutada laste arengut mitmel viisil, olenevalt sellest, kuidas seda kasutatakse. Liigne ekraani taga istumine vähendab võimet tulla toime erinevat sorti sotsiaalse suhtlusega, lapsed muutuvad ümbritseva suhtes osavõtmatuteks loomuvaesemaks keskendumisraskustest, ülekaalust, unehäiretest ja terviseprobleemidest rääkimata. Nutiseadmete kasutamine võib mõjutada lapse emotsionaalset heaolu. Liigne ekraaniaeg võib suurendada ärevust ja stressi ning vähendada enesehinnangut ja eneseusu arengut. Samuti võib see mõjutada emotsionaalset reguleerimist ja suurendada riski vaimse tervise probleemide tekkeks. On oluline märkida, et nutiseadmete kasutamise mõju lapsele sõltub mitmetest teguritest, sealhulgas sisu tüübist, ekraaniaja pikkusest, vanemate sekkumisest ja nutiseadmete kasutamise eesmärkidest. Mõõdukas ja tasakaalustatud lähenemine nutiseadmete kasutamisele ning vanemate aktiivne jälgimine ja suunamine võivad aidata vähendada võimalikke negatiivseid mõjusid.

Kuigi kodu ja vanemad on äärmiselt olulised, et tähenda see, et vaid need määraksid lapse saatuse. Koolil, eakaaslastel, huviringidel ja ühiskonnal tervikuna, on samuti oluline mõju. Vanematel on küll ainulaadne roll lapse elu kujundamisel ja tema arengu toetamisel aga vajadusel saab seda täiendada väljaspool kodu saadav tugi ja professionaalne abi.

Elli Kiviorg
Perede heaolu spetsialist

5361 7673
elli.kiviorg@tyri.ee


Teate edastas

Silvi Lukjanov
avalikud suhted
Türi Vallavalitsus
silvi.lukjanov@tyri.ee