Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus

8.05.23
  • Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

Hüvitise saamiseks tuleb ametiasutusele esitada taotlus. Lisaks märgitakse taotlusele taotleja igakuine sissetulek ning võimalused üldhooldusteenuse eest tasumiseks.

  • Üldhooldusteenus määratakse ametniku haldusaktiga või halduslepinguga. Haldusaktiga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald osutab teenust vallaasutuse kaudu ise. Halduslepinguga määratakse teenuse osutamine juhul, kui Türi vald korraldab teenuse saamise koostöös teenust osutava juriidilise isiku või riigi- või mõne teise kohaliku omavalistuse asutusega.

  • Haldusakti või halduslepinguga määratakse ka teenuse eest tasu maksmine.

Alus: Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (§ 19)

Vaata ka: Perekonnaseadus

 
SOOVITUSLIK avalduse vorm RTF, PDF
Info:
Astrit Fedoritš
sotsiaaltööspetsialist
5322 5674
Astrit.Fedorits@tyri.ee 
(I korrus)