Türi valla kriisikomisjon

(kinnitatud Türi vallavanema 30.07.2019 käskkirjaga nr 294)

Komisjoni koosseis:

1) Pipi-Liis Siemann, Türi vallavanem, kriisikomisjoni esimees;

2) Elari Hiis, Türi abivallavanem, kriisikomisjoni aseesimees;

3) Urmas Kupp, Türi Vallavalitsuse majandusosakonna juhataja;

4) Rünno Lass, Türi Vallavalitsuse haridus-, kultuuri ja sotsiaalosakonna juhataja asendaja;

5) Kalev Pagarand, Türi Vallavalitsuse ehitusspetsialist;

6) Enn Mäger, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus juhataja;

7) Urve Meerits, Türi Vallavalitsuse hallatava asutuse Türi Haldus energeetik;

8) Jan Raudsepp, OÜ Türi Vesi (Türi vallas Türi linnas tegutseva vee-ettevõtja) juhatuse liige;

9) Alari Tõnissoo, SW ENERGIA OÜ (Türi vallas Türi linnas tegutseva soojusettevõtja) esindaja;

10) Toomas Tamm, OÜ Türi Tervisekeskus (Türi vallas tervishoiuteenuseid osutava juriidilise isiku) juhatuse liige;

11) Urmas Veeroja, Elektrilevi OÜ (elektrivõrgu jaotusvõrguettevõtja) esindaja;

12) Eilo Eesmäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna Türi päästekomando pealik;

13) Viljar Schiff, Kaitseliidu Järva maleva esindaja;

14) Virginia Ciunite, Politsei- ja Piirivalveameti Lääne prefektuuri Paide Politseijaoskonna Türi piirkonna politseinik;

15) Rasmus Romandi, Rarex Ehitus OÜ (Türi vallas Türi linnas teehooldaja) esindaja.

Türi valla kriisikomisjoni põhimäärus