Kaasav eelarve 2018

Iga aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.
Ideede esitamise tähtaeg oli sellel aastal 31. jaanuar, esitati 19 ettepanekut, mida 8. veebruaril hakkas analüüsima 15-liikmeline komisjon.
Hääletamistulemused selgitati välja 20. märtsiks 2018.

10 parima ettepaneku tutvustus:

Ülekaalukalt võitis seekord projekt Laupa Põhikoolile välijõusaali rajamine, mille maksumuseks oli märgitud 5 000 eurot. Hääli anti projekti toetuseks 192 ehk 24,64% kõigist häältest.
Teiseks jäi projekt Kabala laululavale põranda ehitamine, mille maksumuseks 17 676 eurot – hääli oli 139 ehk 17,84%.
Kolmandaks jäi õuesõppeklass - ootepaviljon Käru Põhikooli juurde, mille maksumus 5 700 eurot ning hääli kogunes 116 ehk 14,89% kõigist häältest.
Hääletuse tulemusena saab sellel aastal välijõusaali Laupa kool ning parandatud Kabala laululava põrand.
Komisjon tegi ettepaneku vallavalitsusele, et peale hangete läbiviimist ning summade selgumist kahel esimesel objektil, kaaluda võimalusel kolmanda objekti teostamist.