Kaasav eelarve 2019

22.10.18

Igal aastal kavandatakse vallaeelarvesse 25 000 eurot selliste objektide, mis pakuvad avalikku hüve ja on vallas avalikus kasutuses, rajamiseks või parendamiseks. Rajatav või parendatud objekt ei tohi tekitada valla järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Objekti, mille rajamise või parendamise rahastamise kohta võib ettepaneku teha, minimaalne kulu võib olla 2000 eurot ja maksimaalne kulu 25 000 eurot.

18. septembrini said vallakodanikud esitada oma ettepanekuid kaasavasse eelarvesse. Vallavalitsusse laekus 12 erinevat ettepanekut, mille kogusummaks on 148 566 eurot.

Hääletamine toimus perioodil 10. – 21. oktoober 2018 ja hääletustulemused selgitatakse välja hiljemalt 1. novembriks 2018.

10. parima ettepaneku tutvustus (pealkirjale klikates saad lugeda iga ettepaneku kohta põhjalikumalt):